Račianska 190, 835 26 Bratislava

Prázdninová fotografia LETO – JESEŇ 2021

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola polygrafická
Termín odovzdania: do 10. novembra 2021
E-mail pre odovzdávanie: ba@polygraficka.sk

Súťaž je určená pre žiakov SOŠ polygrafickej v školskom roku 2021/2022.

TÉMY PRE SÚŤAŽNÚ FOTOGRAFIU:

 • leto / jeseň
 • príroda / les / lúka / dedina
 • večer / noc / ráno
 • rodina / priatelia
 • tradície
 • emócia vo fotografii

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

 • 300 dpi,
 • veľkosť fotografie: max. 210 mm x 297 mm (A4)
 • názov súboru: priezvisko-meno-trieda.jpg
 • akceptovaný formát fotografie: .jpg
 • jeden súťažiaci = jedna fotografia
 • akceptujeme aj fotografie z mobilného telefónu (musia však spĺňať kvalitatívne špecifikácie uvedené vyššie)

E-maily a fotografie, ktoré nebudú spĺňať uvedenú špecifikáciu, nebudú môcť byť zaradené do súťaže.

AKO ODOSLAŤ E-MAIL SO SÚŤAŽNOU FOTOGRAFIOU?

predmet e-mailu:
prázdninová fotografia

obsah e-mailu:
Čestne prehlasujem, že ja …………………………………….., z triedy ……………………….., v školskom roku 2021/2022, som autorom priloženej fotografie.

e-mail pre zapojenie sa do súťaže:
ba@polygraficka.sk

VYHODNOTENIE

Víťazné a odmenené budú prvé tri miesta. Fotografie budú vyhodnotené do 14 dní od termínu deadlinu súťaže. Najlepšie fotografie vyberie odborná komisia. Súťažné fotografie budú vystavené v školskej galérií a môžu byť použité pre výrobu kalendára, či iných školských tlačovín.

Prázdninová fotografia 2021 SOŠ polygrafická