Račianska 190, 835 26 Bratislava

Súťaž stredných škôl: ZENIT 2023 – krajské kolo

⚜️ GRAFIK A WEBDEVELOPER ⚜️

✅ KRAJSKÉ KOLO NA SOŠ POLYGRAFICKEJ ✅
Súťaž ZENIT je dobrovoľná záujmová činnosť určená žiakom denného štúdia stredných škôl, Veková hranica súťažiaceho je od veku 15 do 21 rokov. Súťaž má postupový charakter formou postupových súťaží, začína školským kolom, pokračuje krajským kolom a končí sa celoštátnym kolom.
Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov a odborno-teoretické, odborno-praktické schopnosti žiakov. Vytvárať trvalý vzťah žiakov k vyučovaciemu predmetu, študijnému odboru alebo učebnému odboru. Prispievať k podpore profesijnej orientácii žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu.
Školské kolo sa v tomto školskom roku uskutočnilo prezenčnou formou, na našej škole SOŠ polygrafickej a to v kategóriách grafik a webdeveloper. V školskom kole, ktoré sa konalo 18.10.2023 sa v kategórií grafik zúčastnilo 12 žiakov a v kategórii webdeveloper bolo 8 žiakov. Krajské kolo sa konalo na SOŠ polygrafickej v Bratislave dňa 22.11.2023 v dvoch kategóriách:

 1. Web Developer
 2. Graphic Designer


  Krajské kolo prebehlo v prezenčnej forme. V kategórií grafik boli 7 súťažiaci a v kategórií webdeveloper boli tiež 5 súťažiaci. Tento školský rok sa v krajskom kole zúčastnilo 6. stredných škôl za bratislavský kraj. A to Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hallová, Cirkevná stredná odborná škola Frassatiho, Vazovova, Gymnázium Bilíková, Gymnázium Grosslingová, Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Stredná odborná škola polygrafická.

  Žiaci dostali v tlačovej aj elektronickej forme zadania a podkladové materiály na prácu. Žiaci mali na vypracovanie zadania 4 hodiny a to od 9:00 do 13:00. Vypracované zadanie dávali na externý disk.
  Žiaci dostali malé pohostenie vo forme bagety a minerálky. Súťaže sa zúčastnili 7 žiaci v kategórií grafik a 5 žiaci kategórií webdeveloper..
  Vypracované zadania hodnotila trojčlenná komisia v obidvoch kategóriách t.j jedna komisia pre grafikov a jedna pre webdeveloper (spolu 6 členov).

  Prvé miesto v kategórii Graphic Designer:
  Miriam Boťanská, Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby

  Prvé miesto v kategórii Web Developer:
  Dávid Pelech, Gymnázium Groslingová Bratislava

Grafika:
2 žiaci Cirkevná stredná odborná škola Frassatiho, Vazovova,
3 žiaci Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
2 žiaci Stredná odborná škola polygrafická

Webdeveloper:
2 žiaci Stredná odborná škola polygrafická
1 žiak Gymnázium Bilíková
1 žiak Gymnázium Grosslingová
1 žiak Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hallová

VIAC FOTOGRAFIÍ nájdete na Facebooku Strednej odbornej školy polygrafickej!

Súťaž na strednej škole