Račianska 190, 835 26 Bratislava

TIBOR KERTÉSZ MEMORIAL FUTSAL TOURNAMENT 2022

V dňoch 19. – 21. máj 2022 Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave usporiadala už 4. ročník Memoriál Tibora Kertésza – Medzinárodný futsalový turnaj. Podujatia sa zúčastnilo 6 škôl.
PRVÉ MIESTO obsadilo družstvo z Grafička škola, Beograd, SRBSKO. Všetkým súťažiacim úprimne gratulujeme.

FOTOGRAFIE NÁJDETE NA FACEBOOKU:

Futsal Žiaci