Račianska 190, 835 26 Bratislava

TOTO JE VÍŤAZ medzinárodnej fotografickej súťaže FOTO brigáda 2023!

Víťaz FOTO brigáda 2023
Víťaz FOTO brigáda 2023: Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, 821 09 Bratislava (SK)

Víťazný pohár získala Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7!

Začiatkom školského roka 2023/2024 sa konal už 5. ročník fotografickej súťaže s názvom FOTO brigáda. Žiaci škôl mali asi 24 hodín na to, aby nafotili tématicky rôzne fotografie. Každá škola odovzdala 6 súťažných fotografií.

Úprimne gratulujeme víťazovi a ĎAKUJEME za účasť všetkým zúčastneným školám. Je nám potešením, že môžeme poskytnúť priestor pre takéto príjemné medzinárodné stretnutia škôl práve na Strednej odbornej škole polygrafickej.

Na tomto odkaze nájdete celú fotogalériu zo súťaže.

Porotcovia (zľava): Michal Zajaček, Ing. Peter Blubla, akad. mal. Yvona Hanáková

Porotcovia si zvolili panely s najlepšími fotografiami a tým následne priradili body. Každý panel bol označený číslom, pod ktorým bola skrytá škola.

Súťažiaci mali možnosť hľadať inšpiráciu aj v týchto témach:

 1. Moderná zástavba hlavného mesta Bratislavy
 2. Bratislavské panorámy a architektúra
 3. Bratislavské mosty
 4. Príbehy ulíc
 5. Hra svetla a tieňa
 6. Romantický podvečer
 7. Nočná fotografia
 8. Voda a reflex
 9. Nálada
 10. Mestské textúry, vzory, detaily
 11. Umenie v uliciach
 12. Portréty s mestským pozadím
 13. Nečakané miesta
 14. Dokonalý moment
 15. Matka
 16. Zeleň verzus mesto
 17. Človek + mesto + dopravný ruch + oddychové zóny /život okolo nás/
 18. a iné (vlastná voľba)

Súťaže sa zúčastnili školy z Česka, Poľska, Chorvátska a Slovenska. Pedagógovia škôl mali možnosť stretnúť sa osobne, porozprávať sa o štúdiu na jednotlivých školách a nabrať ďalšiu inšpiráciu pre ďalšiu tvorivú prácu.

Zúčastnené školy:

Zespół Szkół, Poligraficzno-Medialnych, Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków, (Poľsko)

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, 51000 Rijeka (Chorvátsko)

Střední průmyslová škola polytechnická, Nad Ovčírnou IV 2528, 760 01 Zlín (CZ)

Stredná odborná škola, Račianska 105, 831 02 Bratislava (SK)

Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, 821 09 Bratislava (SK)

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, 934 03 Levice (SK)

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava (SK)

Na tomto odkaze nájdete celú fotogalériu zo súťaže.

Fotografická súťaž FOTO brigáda 2023