Račianska 190, 835 26 Bratislava

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomné MS:

  • riadny termín od 12. marca 2024 do 15. marca 2024
  • náhradný termín od 09. apríla 2024 do 12. apríla 2024 a od 03. septembra 2024 do 06. septembra 2024
  • opravný termín od 03. septembra 2024 do 06. septembra 2024

Praktické MS:

od 15. apríla 2024 do 19. apríla 2024

Ústne MS:

od 20. mája 2024 do 24. mája 2024 (orientačný termín, spresní RÚŠS v Bratislave)