Račianska 190, 835 26 Bratislava

Účelové cvičenie na SOŠ polygrafickej

V druhom polroku školského roka 2022/2023 sme absolvovali letné účelové cvičenie v dvoch turnusoch, prvý v termíne 30. 5. 2023 – 1. 6. 2023  a druhý v termíne  5. 6. 2023.

Účelového cvičenia sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka pod taktovkou učiteľov telesnej a športovej výchovy. Absolvovali túru cez Račianske lesy na Peknú cestu, túru na Kolibu a na Železnú studničku. Žiaci spoznávali prírodu a hodnotili aj negatívny vplyv človeka na ňu. Výučba prebiehala formou dialógu a otázok.

Krásne slnečné počasie sa nám pokazilo až posledný deň na Železnej studničke, keď nás potrápil mierny dážď. To nás však neodradilo, a tak sme si mohli naplno užiť  život v prírode.

 Mgr. Ľubica Pistlová, PhD.