Račianska 190, 835 26 Bratislava

Vianočný turnaj vo vybíjanej

Čakanie na vianočné sviatky sme spríjemnili našim žiakom Vianočným turnajom vo vybíjanej. Turnaja sa zúčastnili výbery šiestich tried. Z prvého ročníka to bola trieda I. G kombinovaná so žiakmi I. GMB triedy a trieda I. TMT, druhé ročníky reprezentovali triedy II. G a II. GMA, zástupcami 3. ročníka boli žiaci z triedy III. GMA a česť maturantov hájili žiaci z triedy IV. GMA.

Vianočnočný turnaj vo vybíjanej - SOŠ polygrafická - 1. miesto
Vybíjaná – 1. miesto

Športové zápolenie bolo rozdelené na dve základné hracie skupiny a následne na zápasy o umiestnenie. Na tretích miestach v základných skupinách sa umiestnili družstvá I. TMT a II. GMA, ktoré si následne zmerali sily v zápase o celkové piate miesto. Úspešnejší v tomto  meraní síl boli žiaci z I. TMT triedy.

Vianočnočný turnaj vo vybíjanej - SOŠ polygrafická - 2. miesto
Vybíjaná – 2. miesto

Zápas o celkové tretie miesto zaobstarali maturanti zo IV. GMA a kombinované družstvo I. G a I. GMB triedy. Víťazom tohto stretnutia sa stali žiaci zo IV. GMA, keď po vyrovnanom priebehu stretnutia nakoniec zdolali svojho súpera a obsadili tak celkové tretie miesto na vianočnom turnaji.

Vybíjaná - 3. miesto
Vybíjaná – 3. miesto

Vo finále sa stretli víťazi základných skupín – žiaci z III. GMA a žiaci z II. G. Vo finálovom zápase mali po celý čas prevahu druháci a zaslúžene sa stali víťazmi celého turnaja.

Mgr. Michal Hudec

Vianočnočný turnaj vo vybíjanej - SOŠ polygrafická - 1. zápas
Súťažiaci - SOŠ polygrafická
Súťažiaci
Vianočnočný turnaj vo vybíjanej - SOŠ polygrafická