Račianska 190, 835 26 Bratislava

Generácia Z: Krása Nevídaná – divadelné predstavenie

Silné. Úprimné. Aktuálne. Predstavenie, ktoré bude ešte dlho rezonovať v tvojich myšlienkach. Všetky tieto atribúty platia pre predstavenie, ktoré mali možnosť 16. 12. 2022 vidieť triedy I.GMA a III.GMA. Začalo sa to prehliadkou inštalácií, ktoré znázorňovali stigmy, strachy, obavy a prekliatia dievčat a ich rodovej príslušnosti.

Nie je to jednoduché byť vzornou dcérou, matkou, ženou ani partnerkou. Ešte viac si to uvedomíš, ak niekto tvoje prežívanie oblečie do slov a vykričí nahlas. A nie vždy sú to len dievčatá. Vplyv rodičovskej výchovy, pozlátko dokonalej rodiny, neúprosná priepasť medzi tým, ako sa cítime v našom vnútri a ako nás vníma naše okolie a spoločnosť sú len čriepky z toho, čo v tebe ostane, keď skončí predstavenie. Nechceš odísť. Nerozumieš, ako pravdivo niekto dokázal na takom malom časovom úseku predstaviť všetko, čo trápi dnešné ženy od dvanásťročného dievčaťa po dospelosť. Ak si tam dnes nebol, určite si pripíš toto predstavenie na zoznam tých, ktoré sa oplatí vidieť.

Príspevok s fotografiami nájdete na našom Facebooku:

DPOH divadelné predstavenie