Račianska 190, 835 26 Bratislava

Výchovná poradkyňa

Výchovná poradkyňa

V prípade potreby, obráťte sa na školskú psychologičku alebo svojho triedneho učiteľa.

Výchovný poradca pôsobí v troch základných rovinách:

  • ako poradca a ochranca žiakov
    • vo výchove (osobnostné a vzťahové problémy žiakov),
    • vo vzdelávaní (neprospech, vývinové poruchy učenia),
    • v profesionálnej orientácii (pomoc pri výbere VŠ),
  • ako metodik a koordinátor výchovy v škole,
  • poradca rodičom.