Račianska 190, 835 26 Bratislava

ZÍSKAJ BODY KU PRIJÍMAČKÁM 2022/2023

Stredná odborná škola polygrafická organizuje súťaž

MOJA VÝHOVORKA

Vytvor fotomontáž, ilustráciu inšpirovanú tvojou obľúbenou výhovorkou. Prácu pošli do 20. apríla 2022 na adresu:

Račianska 190, 835 26 Bratislava s názvom „SÚŤAŽ“ alebo na e-mail: molnarova@polygraficka.sk .

Napíš základné informácie: meno, vek a ZŠ. Súťaž je určená pre 9. ročník ZŠ. Za účasť v súťaži získaš body do prijímacieho konania!

Návrat ku súborom k prijímaciemu konaniu

Výhovorka - ilustrácia, súťaž
Súťaž - fotomontáž tvojej výhovorky