Račianska 190, 835 26 Bratislava

Časopisecký krúžok pracuje od roku 2019

MLADÝ POLYGRAF

Popri grafickej úprave strán, niektorí členovia sa venujú aj písaniu článkov a tvorbe ilustrácií, či fotografií. Mladý polygraf vychádza v dvojmesačných intervaloch.

Práca v krúžku má výhodu aj v tom, že žiaci sa dôkladne zoznámia s prácou v montážnom programe InDesign, učia sa pravidlá tvorby periodík aj tlačového výstupu.

Ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí nám posielajú svoje články, zaujímavé príspevky!

ARCHÍV ŠKOLSKÉHO ČASOPISU: https://polygraficka.sk/casopis/

Časopisecký krúžok na SOŠ polygrafickej
Časopisecký krúžok