Račianska 190, 835 26 Bratislava

PACKAGING STAR 2024 – vyhodnotenie

Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme víťazom z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslove školy grafické v Prahe.

Takto prebiehala súťaž:

V dňoch 14. – 16. marca 2024 sa na SOŠ polygrafickej konala, za podpory BSK súťaž v navrhovaní obalov Packaging Star. Súťaže sa zúčastnilo 6 škôl zo Slovenska a Česka. 

Súťaž pozostávala z troch častí. V prvý deň sa žiaci zúčastnili exkurzie v tlačiarni Purgina špecializujúcej sa na tlač etikiet ktorá bola zároveň i sponzor súťaže. Žiaci tu mohli vidieť rôzne tlačové a zušľachťujúce techniky, ktoré vedia v svojej budúcej práci Návrhára obalu využiť. Druhý deň bol súťažný, dvojice žiakov súťažných škôl mali navrhnúť obal na mydlo a etiketu na fľaštičku s masážnym olejom. Práce boli ohodnotené odborníkmi z priemyslu Ing. P. Blublom zo zväzu polygrafie na Slovensku, Ing. M. Švecovou z Vyšší odborné školy obalové techniky a strední skoly Štetí, Ing. R. Kilarským z firmy Purgina a Ing. A. Puškárom z firmy M&P. 

Pedagógovia počas toho ako žiaci pracovali na súťažnom zadaní, navštívili tlačiareň KO & KA. Večer sa konala obhliadka pre súťažiacich obhliadka mesta, počas ktorej si žiaci mohli pozrieť pamiatky, Bratislavský hrad a historické centrum Bratislavy. 

Posledný deň porota oznámila víťaza súťaže. Víťazný návrh pochádzal od žiakov z  Vyšší odbornej škola grafickej a Střední průmyslovej školy grafickej v Prahe. Návrh zaujal porotu svojou originalitou, minimalistickým prevedením a funkčnosťou obalu. 

Súťaž bola skvelou príležitosťou pre žiakov, aby si precvičili svoje vedomosti a zručnosti v navrhovaní obalov. Zvýšiť povedomie štúdia o obaloch a zlepšiť spoluprácu medzi školami ktoré si tak môžu vymieňať svoje skúsenosti v tejto oblasti. 

Súťažné školy boli: 

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha. 
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí. 
Střední škola grafická Brno. 
Střední škola polygrafická Olomouc. 
Súkromná SOŠ ELBA, Prešov. 
SOŠ polygrafická, Bratislava. 

Ďakujeme sponzorom, garantom i účastníkom a tešíme sa na ďalší ročník súťaže! 

Ing. Patrik Jurkovič