Račianska 190, 835 26 Bratislava

ISIC – VYZDVIHNUTIE

Žiaci, ktorí nastupujú v šk. roku 2023 / 2024 na SOŠ polygrafickú do prvého ročníka, si môžu vyzdvihnúť ISIC kartu u p. Duckého podľa nasledovného rozpisu:

22.8 – 9.00 do 11.30
23.8 – 8.00 do 11.30
24.8 – 8.00 do 11.30
25.8 – 8.00 do 11.30

Kartičku bude možné vyzdvihnúť aj nasledujúci týždeň, termíny ešte upresníme z dôvodu sviatkov. Rovnako je možné kartičku vyzdvihnúť aj na začiatku šk. roka.

V prípade, že ste na školu nedoručili fotografiu na ISIC, prosíme aby ste pri preberaní kartičky doniesli fotografiu na ISIC v rozmere 25mm x 25mm, v opačnom prípade nemusí byť kartička vydaná. Zároveň prosíme žiakov aby si overili či je kartička pripravená pred jej prevzatím – na mailovej adrese – ducky@polygraficka.sk