Račianska 190, 835 26 Bratislava

Kurz na ochranu života a zdravia a účelové cvičenie

V turnusoch od 11. 9. 2023 do 22. 9. 2023 sa žiaci tretích ročníkov
zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia. Kurz mali rozdelený do troch dní. Absolvovali túry na Kolibu, Železnú studienku a zvládli aj náročnejšiu túru v lese nad Račou.

Žiaci získali nové informácie z oblasti zdravotnej prípravy so zameraním na prvú pomoc v rôznych situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť v reálnom živote. Spoznávali prírodu prostredníctvom vyskytujúcich sa rastlín a živočíchov v regióne a hodnotili aj negatívny vplyv človeka na prírodu. Žiaci získali tiež informácie z oblasti civilnej ochrany a aj o tom, ako sa zachovať v mimoriadnych situáciách. Výučba prebiehala formou prednášky spojenej s otázkami.

Spoločnosť im v jednotlivých dňoch podľa harmonogramu robili žiaci prvých a druhých ročníkov v rámci účelového cvičenia. Počasie nám prialo, a tak si žiaci mohli naplno užiť slnečné dni v prírode.

Mgr. Ľubica Pistlová, PhD.