Račianska 190, 835 26 Bratislava

OZNAM PRE MATURANTOV – PREVZIATIE VYSVEDČENÍ

Žiaci, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období (september 2023), si môžu prevziať Vysvedčenia o maturitnej skúške, Výučné listy a Dodatky k vysvedčeniu o maturitnej skúške v termíne od 25. 09. 2023 (pondelok) do 29. 09. 2023 (piatok) v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. na sekretariáte zástupcov riaditeľa školy pre TV, miestnosť č. 219.