Račianska 190, 835 26 Bratislava

MATURITNÁ SKÚŠKA – MIMORIADNE SKÚŠOBNÉ OBDOBIE

Maturitná skúška v mimoriadnom skúšobnom období sa bude konať v utorok13. 09. 2022.

V prípade neúčasti na maturitnej skúške pre vážne, najmä zdravotné dôvody je žiak povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky.

HARMONOGRAM MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM SKÚŠOBNOM OBDOBÍ JE ZVEREJNENÝ NA EDUPAGE.

V prípade otázok kontaktujte sekretariát zástupcov riaditeľa školy pre TV, t. č.: 02/49 20 92 65, mail: kordosova@polygraficka.sk