Račianska 190, 835 26 Bratislava

Najlepšie tipy, ako si vybrať strednú školu

Ste ôsmaci alebo deviataci a rozhodujete sa, na ktorú strednú školu ísť. V tomto článku vám zodpovieme najzákladnejšie otázky, ktoré potrebujete ku výberu vašej vysnívanej strednej školy.

Nie je výnimočné jednoducho nevedieť. Prepadáva vás stres a ste stratení, pretože nechcete urobiť chybné životné kroky. Tento strach je bežný. Je dôležité, aby ste si uvedomili, že v živote budete aj tak nakoniec robiť to, čo budete chcieť robiť. Stanete sa nezávislými.

Stredná odborná škola vám ukáže nové možnosti. Objavíte nové veci a budete čeliť novým situáciám, ktoré vás pripravia pre vašu budúcnosť. Hlavné je, aby ste do tohto stredoškolského dobrodružstva išli s nadšením. Spoznáte nových kamarátov, nových ľudí, vyskúšate si nové veci.

Podajte si prihlášky na viacero stredných škôl. Urobte prijímačky a rozhodnutie, ktorú si nakoniec vyberiete, môže prísť neskôr.

Dostanete sa na strednú školu, ale stále rozmýšľate o inom zameraní?
Nezabúdajte na možnosť prestupu na inú školu. Stále budete mať príležitosť sa rozhodnúť aj po prijatí na konkrétnu strednú školu.

Školy ponúkajú možnosti prestupu pod podmienkou vykonania rozdielovej skúšky na novej škole. Prestupovať môžete v priebehu celého školského roka a pokiaľ ide o príbuzné odbory, prestúpiť sa dá kontinuálne do ďalšieho ročníka. Nemajte teda strach ísť na vysnívanú školu.

Ako si vybrať strednú školu?

Urobte si prieskum o škole

Je určite vhodné, aby ste si o vami zvolenej strednej škole zistili čo najviac informácií. Vyhľadajte si strednú školu na Instagrame alebo Facebooku, preštudujte si webovú stránku školy.
Ponúkame vám niekoľko otázok, ktoré ak si položíte, začnete mať o škole jasnejšiu predstavu:

  • Kedy má stredná škola Deň otvorených dverí?
  • Poznám niekoho, kto už chodí na danú strednú školu?
  • Ako sa žiaci cítia na strednej škole?
  • Čo sa na strednej škole naučím?
  • Čo budem potrebovať ku štúdiu na strednej škole? (napr. notebook)
  • Poskytuje stredná odborná škola možnosť ubytovania?
  • Je stredná škola štátna alebo súkromná?
  • Vzdeláva stredná škola komplexne?

Finančné zaťaženie – investícia do vzdelania

Niektoré školy môžu byť finančne náročnejšie, aj keď nie sú súkromn´é. Niekde je potrebné investovať do vzdelania, napr. kúpiť si vlastný počítač, kúpiť si potreby na maľovanie a pod. Najlepšia investícia je investícia do vzdelania a preto, ak existujú možnosti ako to dosiahnuť, určite netreba váhať.
Mnohé školy, vrátane našej, ponúkajú možnosť vykonávať prax v externých firmách, a práve tam môže mať počiatky návratnosť investícií. Už počas praktického vyučovania majú žiaci príležitosť pracovať na svojich reálnych zákazkách. My ponúkame v odbore Operátor tlače prospechové štipendium. Ide o jediný odbor s prospechovým štipendiom z dôvodu veľmi vysokého dopytu na trhu práce.

Stredná odborná škola alebo gymnázium?

Pokiaľ má žiak záujem ísť na štúdium, ktoré bude so všeobecnejším zameraním a určite plánuje ísť na vysokú školu, vhodné je gymnázium. Stredná odborná škola ponúka možnosť nie len ísť na vysokú školu, ale zároveň si hneď po škole, alebo už počas školy, rozbehnúť svoje podnikanie. Výhodou štúdia na strednej odbornej škole je praktické vyučovanie, kde žiak získava potrebnú prax do života. Po 4-ročnom štúdiu na Strednej odbornej škole polygrafickej sa stávate absolventom s maturitným vysvedčením a výučným listom.

Názor rodičov je dôležitý

Rodičia sú prví ľudia, ktorí nám radia, ak niečo nevieme. Ich názor na výber strednej školy je veľmi dôležitý, ale predsa len, oni už mali možnosť si zvoliť svoju strednú školu. Nenechajte ich rozhodnúť za vás, ale diskutujte s nimi. Máte svoje záujmy a koníčky, ktoré môžete ďalej rozvíjať. Konečné rozhodnutie by mal vykonať žiak, aby nakoniec neštudoval niečo, čo v skutočnosti študovať nechce. Je potrebné brať do úvahy aj všetky ostatné možnosti ako finančné zaťaženie, doprava a pod.

Názor výchovnej poradkyne

Názor výchovnej poradkyne môže pomôcť a môže dať veľmi dobré odporúčania. Základné školy majú špeciálne testy, ktoré vám pomôžu rozhodnúť a utvrdiť sa v životnom smerovaní. Nenechajte ich za vás rozhodnúť, berte ich na vedomie a s výsledkami testov pracujte.

Kamaráti

Niekto si môže vyberať školu podľa toho, kam mu idú jeho kamaráti. Je skvelé mať kamarátov, avšak vaše záujmy, a to čo vás skutočne baví má pri výbere strednej školy mať prednosť. Pozrite si náš YouTube kanál, pomôže vám rozhodnúť sa.

Deň otvorených dverí

Každá škola ponúka možnosti návštevy, či už vo forme individuálnych návštev školy, alebo hromadného Dňa otvorených dverí. Využite to, spoznajte svoju budúcu školu. Aj u nás ponúkame možnosť návštevy dňa 7. februára od 9:00 do 14:00 hod. na Račianskej 190 v Bratislave. Počas dňa otvorených dverí sa žiaci zoznámia s priestormi budovy školy, učebňami, s obsahom jednotlivých študijných odborov, s pedagógmi a súčasnými žiakmi strednej školy.
Môžete sa dozvedieť o možnostiach získania plusových bodov ku prijímacím skúškam. Odporúčame vám vopred si pripraviť otázky, ktoré vás zaujímajú. Prečítajte si aj najčastejšie kladené otázky.

Doprava

Doprava dokáže byť finančne náročná, a preto si zistite možnosti dopravy na vami zvolenú a vysnívanú strednú odbornú školu. Viete využiť autobusovú dopravu, mestskú hromadnú dopravu a ročné predplatné cestovných lístkov, ktoré je výhodnejšie oproti denným cestovným lístkom.

Môžete využívať vlakovú dopravu s možnosťou predplatenia si mesačných lístkov (aktuálne je doprava vlakom pre žiakov denného štúdia zdarma). Ak je vaše bydlisko od školy vzdialené, nebojte sa ísť bývať na školský internát. Taktiež ponúkame ubytovanie, kde majú žiaci raňajky, obedy a večere. Bývanie na školskom internáte pomáha žiakom osamostatniť sa.

Záver

Ak ste sa dostali až sem, téma výberu strednej odbornej školy je pre vás aktuálna a dôležitá. Máme študijné odbory, ktoré vás môžu zaujať, prečítajte si o nich. Máme sociálne siete ako Instagram, Facebook, YouTube. Máme pedagógov, ktorým záleží na vašej budúcnosti. Vašou úlohou je teraz rozhodnúť sa a podať si prihlášku na školu, o ktorej snívate. Náš školský psychológ vám pomôže s prípadnou integráciou. Váš prvý kontakt so školou môžete smerovať na skola@polygraficka.sk (sekretariát).

Prajeme vám veľa šťastia! Ak sa rozhodnete pre Strednú odbornú školu polygrafickú a jeden z našich študijných odborov, po čase si uvedomíte, že ste ušetrili množstvo peňazí vďaka tomu, že si v budúcnosti, hoci aj pri podnikaní s kávou, budete vedieť urobiť celú propagáciu okolo biznisu a ÚPLNE SAMI! Nikomu nebudete musieť platiť za grafické služby, pretože tvorba plagátov, webstránky a propagácie bude pre vás hračkou.

Odporúčame prečítať si:

Pomohol vám tento článok s výberom školy? Ak áno, zašlite ho tým, ktorí si ho potrebujú prečítať.

Tipy, ako si vybrať strednú školu