Račianska 190, 835 26 Bratislava

NÁVŠTEVA PARLAMENTU

Hodiny občianskej náuky sa dajú spestriť rôznymi formami. Vo štvrtok 8. decembra 2022 sme mali možnosť využiť jednu z nich. Trieda IV. GMA pod vedením pani učiteliek Krištofovej a Pistlovej navštívili parlament Slovenskej republiky.

S očakávaním sme vstúpili do budovy parlamentu, kde naši zákonodarcovia navrhujú a schvaľujú zákony našej republiky. Na úvod nás pán sprievodca oboznámil s históriou našej republiky, politiky a vývoja štátnosti. Prišlo tak aj na osvieženie pamäti z dejepisu 😊.

Návšteva slovenského parlamentu

O 12. hodine sa začínalo rokovanie parlamentu, a tak sme mali možnosť stretnúť sa aj s viacerými poslancami.

Keď sa poslanci odobrali na rokovanie, my sme si vyskúšali, ako sa sedí novinárom na balkóne v rokovacej miestnosti a pozorne sme všetko sledovali. Po hodine a pol sme sa s naším sprievodcom po parlamente rozlúčili a ako dar sme dostali poslednú verziu ústavy.

Mgr. Ľubica Pistlová, PhD.

Návšteva slovenského parlamentu
Návšteva slovenského parlamentu