Račianska 190, 835 26 Bratislava

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY – projekt

Každý rok sa naša škola zapája do projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY.

V rámci 11. ročníka sa do projektu prihlásilo 172 škôl s celkovým počtom 8 792 žiakov. S triedou III.G na predmete prax realizujeme tento rok detskú knihu, ktorá je v procese tvorby a k tejto práci dievčatá vyrobili/ilustrovali záložku. Aby sme splnili počet vyrobených záložiek pomohla nám aj II.G. Tento rok sme vyrábali záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí, ľubovoľnou technikou na určenú tému „Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto…“. Partnerskou školou nám bola Spojená škola z Banskej Bystrice. Na výrobu záložiek si vybrali netradičnú techniku peny, alobalu a tušu. Vznikli zaujímavé farebné kreácie, v ktorých žiaci zapojili svoju fantáziu a hľadali obrazy, ktoré potom dotvorili perom. Tento projekt je zaujímavý tým, že vždy spoznáme školu s podobným zameraním. Tešíme sa, ktorú školu spoznáme nabudúce.

Záložka do knihy spája školy