Račianska 190, 835 26 Bratislava

ŠPORTOVÝ DEŇ

Celú GALÉRIU FOTOGRAFIÍ nájdete na našom FACEBOOKu.

Dňa 22. júna 2022 sa na pôde našej školy uskutočnil tradičný Letný športový deň pod záštitou BSK v rámci projektu Otvorená škola – oblasť športu.

Žiaci a žiačky mohli súťažiť v dvoch športoch, a to vo volejbale a v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnili výbery žiakov z prvého, druhého a tretieho ročníka. Na regulárnosť obidvoch súťaží dozerali vyučujúci telesnej a športovej výchovy Mgr. Ľubica Pistlová, PhD., RNDr. Jiří Čapek a Mgr. Michal Hudec. Pre nášho kolegu RNDr. Jiřího Čapka to bol zároveň pred odchodom do dôchodku rozlúčkový turnaj so školou, na ktorej pôsobil krásnych 55 rokov. VEĽKÁ VĎAKA, budeš nám chýbať.

Volejbal sa hral paralelne vo veľkej aj malej telocvični. Hrací systém turnaja bol určený v dvoch základných skupinách ,,každý s každým“ a z výsledného poradia vyšli nasledovné dvojice. O 5. a 6. miesto si zahrali triedy I. GMA a I. GMB, o 3. a 4. miesto triedy II. GMB a III. TMT. Finále patrilo triedam III. GMA a III. GMB. Víťazstvo získal po úpornom boji nakoniec výber III. GMB, 2. miesto patrilo III. GMA a na 3. mieste skončili žiaci III. TMT.
(článok pokračuje pod obrázkom)

ŽIACI stredná odborná škola polygrafická

V stolnom tenise spolu súťažilo 10 žiakov a žiačok. V kategórii dievčat zvíťazila Emma Semanková z III. GMB., na 2. mieste skončila Timea Neupauerová z I. GMA a 3. miesto patrilo Magdaléne Kadlecovej takisto z I. GMA. V kategórii chlapcov zvíťazil Martin Hricka, 2. miesto patrilo Tomášovi Šušaníkovi a 3. miesto Jakubovi Záferovi. Všetci traja umiestnení sú žiakmi I. GMA.

Vďaka projektu Otvorená škola – oblasť športu sme mohli našim víťazom za skvelé výkony odovzdať sladké ceny. Išlo o priateľský turnaj a všetci zúčastnení sa držali Coubertinovho hesla: ,,Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ No súťaživosť a snahu o víťazstvo nebolo možné uprieť nikomu. Za predvedené športové výkony, skvelú atmosféru všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na budúci Letný športový deň.

Mgr. Ľubica Pistlová, PhD.   

Celú GALÉRIU FOTOGRAFIÍ nájdete na našom FACEBOOKu.