Račianska 190, 835 26 Bratislava

KONALO SA účelové cvičenie

V druhom polroku školského roka 2021/2022 sme absolvovali Účelové cvičenie v dvoch turnusoch, prvý v termíne od 25. 5. 2022 do 27. 5. 2022  a druhý 1. 6. 2022. Účelové cvičenie sa týkalo len žiakov prvého a druhého ročníka. Absolvovali túry na Peknú cestu, Kolibu a na Železnú studničku. Spoznávali prírodu prostredníctvom vyskytujúcich sa rastlín a živočíchov v regióne a hodnotili sme aj negatívny vplyv človeka na prírodu. Výučba prebiehala nielen informatívnou formou, ale aj formou otázok.

Počasie nám prvý týždeň prialo. Dôležité bolo, že sme nezmokli, a tak si žiaci mohli naplno užiť  život v prírode.

Účelové cvičenie SOŠP