Račianska 190, 835 26 Bratislava

TESTOVANIE na KORONAVÍRUS (foto)

Epidemiologická situácia na Strednej odbornej škole polygrafickej sa mierne zhoršila, preto zvýšte opatrnosť pri jej návšteve. Využívajte dezinfekčné prostriedky rozmiestnené po budove školy a vyhýbajte sa zhlukom ľudí.

V čase, ktorý trávite v budove školy, majte prekryté horné dýchacie cesty, aby sme zamedzili šíreniu vírusov.

Ak sa potrebujete najesť, doprajte si súkromie a držte sa ďalej od spolužiakov. Situácia je stabilizovaná, napriek tomu sa chráňte a ak sa necítite dobre, školu nenavštevujte.

Testovanie na COVID19
Testovali sme sa pri vstupe do budovy školy.
SOŠ polygrafická a epidemiologická situácia
Epidemiologická situácia v škole sa mierne zhoršila.
Prevencia na SOŠP
Zvýšte opatrnosť pri vstupe do budovy školy.