TESTOVANIE na KORONAVÍRUS (foto)

Epidemiologická situácia na Strednej odbornej škole polygrafickej sa mierne zhoršila, preto zvýšte opatrnosť pri jej návšteve. Využívajte dezinfekčné prostriedky rozmiestnené po budove školy a vyhýbajte sa zhlukom ľudí.

V čase, ktorý trávite v budove školy, majte prekryté horné dýchacie cesty, aby sme zamedzili šíreniu vírusov.

Ak sa potrebujete najesť, doprajte si súkromie a držte sa ďalej od spolužiakov. Situácia je stabilizovaná, napriek tomu sa chráňte a ak sa necítite dobre, školu nenavštevujte.

Testovanie na COVID19
Testovali sme sa pri vstupe do budovy školy.
SOŠ polygrafická a epidemiologická situácia
Epidemiologická situácia v škole sa mierne zhoršila.
Prevencia na SOŠP
Zvýšte opatrnosť pri vstupe do budovy školy.