Račianska 190, 835 26 Bratislava

VIDEOSÚŤAŽ SOŠP prebieha do 28. 10. 2022

VYHRAJ DARČEKOVÚ POUKÁŽKU V HODNOTE AŽ 40 EUR!

Hlavným cieľom súťaže je učiť žiakov využívať video ako silný prostriedok pre komunikovanie myšlienky.

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola polygrafická
Termín odovzdania (uzávierka): do 28. októbra 2022
E-mail pre odovzdávanie: ba@polygraficka.sk
Súťaž je určená pre žiakov SOŠ polygrafickej v školskom roku 2022/2023.

TÉMY PRE SÚŤAŽNÉ VIDEO:

 • propagácia SOŠ polygrafickej a jej odborov (dĺžka 15 – 60 sekúnd)
 • zábavný sketch (dĺžka 15 – 60 sekúnd)
 • vedomostné video, zaujímavosť (dĺžka 15 – 60 sekúnd)
 • cestovanie (dĺžka 15 – 60 sekúnd)
 • dokumentárny video portrét človeka (dĺžka 15 – 60 sekúnd)
 • produktové video (dĺžka 15 – 30 sekúnd)

Technická špecifikácia:

Dĺžka videosúboru: 15-30 sekúnd alebo 15-60 sekúnd (podľa témy)
Rozlíšenie exportu: 1080×1920 px (na výšku), 1920×1080 (na šírku), full hd
FPS finálneho videa: 25 fps alebo 50 fps
Názov súboru: priezvisko-meno-trieda.mp4,
Akceptovaný formát exportu: mp4 (h.264), MOV, avi
Maximálna veľkosť exportu: 700 MB
Jazyk videa: slovenčina (ak je nutný titulok alebo hlas)

V prípade potreby upresnenia alebo ďalších otázok k exportu videa píšte na ba@polygraficka.sk.

POŽIADAVKY:

 • video nemôže byť natočené cez tretie aplikácie ako Instagram, Tik-Tok a zároveň nemôžu byť využívané ani žiadne video filtre v daných aplikáciách
 • video sa musí skladať z minimálne 5 záberov
 • vyžaduje sa strih videa v strihovom programe (napr. Premiere Pro alebo iný)
 • titulky môžu byť použité iba v prípade, ak ide o zobrazenie napr. názvu školy, mesta, menovky osoby alebo iného názvu
 • video musí mať zvukovú stopu (napr. hlas alebo hudba)
 • ak je vo videu použitá hudba, musia byť vysporiadané autorské práva (odporúčame EpidemicSound – súťažiaci si licenciu zakúpiť nemusia- pri prípadnom uverejnení videí na sociálnych sieťach ju zakúpi škola). Využiť môžete aj Facebook Sound Collection alebo Audioknižnicu v YouTube Štúdiu.
 • môže sa nakrúcať na mobil, fotoaparát, kameru, dron
 • odporúča sa využívať statív
 • postprodukcia videa (strih, možnosť využiť colorgrading, špeciálne efekty)
 • jeden súťažiaci = jedno video alebo kolektív autorov = jedno video = jedna cena
 • môže sa účastniť aj tím tvorcov, v takom prípade výhra uvedená v odseku „CENY SÚŤAŽE“ pripadá na celý tím (podmienkou je, že aspoň jeden z tvorcov je v školskom roku 2022/2023 žiakom SOŠ polygrafickej)
 • video nemôže svojím obsahom podporovať násilie, drogy, alkohol a obsah nevhodný pre mladších ako 18 rokov
 • video nemôže propagovať politickú stranu
 • video nemôže obsahovať zábery a hudbu s nevysporiadanými autorskými právami, musia byť výsledkom tvorivej práce žiaka SOŠ polygrafickej
 • video nemôže obsahovať logá spoločností a nemôže byť následne využité pre komerčné účely (logo SOŠ polygrafickej je povolené)

V prípade akýchkoľvek otázok k upresneniu (požiadavky, export finálového videa), kontaktujte ba@polygraficka.sk.

AKO ODOSLAŤ E-MAIL SO SÚŤAŽNÝM VIDEOM?

Video prihlásite zaslaním e-mailu na ba@polygraficka.sk . Audiovizuálne dielo môžete zaslať prostredníctvom úložísk (link na stiahnutie je potrebné priložiť do e-mailu, ktorým sa do súťaže zapájate):
Uschovna.cz, Google Drive, WeTransfer.com

Predmet e-mailu: VIDEOSÚŤAŽ SOŠP
Obsah e-mailu: Čestne prehlasujem, že ja …………………………………….., z triedy ……………………….., v školskom roku 2022/2023, som autorom priloženého videa. Iní členovia tímu: vypísať mená a ich pozíciu (ak sú)

LINK NA SÚŤAŽNÉ VIDEO VLOŽÍTE SEM DO E-MAILU.

Zároveň udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov na účel organizovania súťaží a podujatí SOŠ polygrafickej.
(koniec e-mailu)

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Víťazné a odmenené bude prvé , druhé a tretie miesto. Videá budú vyhodnotené do termínu 7 dní od uzávierky súťaže. Najlepšie video vyberie odborná komisia volená vyhlasovateľom súťaže. Všetky súťažné videá môžu byť vystavené na sociálnych sieťach (YouTube, Facebook, Instagram) a môžu byť použité pre účely propagácie školy, prípadne uverejnené v školskej televízii. Súťažiaci berie na vedomie, že videá budú umiestnené aj do ARCHÍVU SOŠ polygrafickej a zapojením sa do súťaže s archiváciou súhlasí.

Ceny súťaže

 • 1. miesto – DIPLOM + 1x darčeková poukážka v hodnote 40 EUR
 • 2. miesto – DIPLOM + 1x darčeková poukážka v hodnote 30 EUR
 • 3. miesto – DIPLOM + 1x darčeková poukážka v hodnote 20 EUR

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo 2. a 3. miesto NEUDELIŤ v prípade nízkeho počtu súťažných videí alebo v prípade, ak práce nebudú kvalitatívne vyhovujúce. (menej ako 7 súťažných videí)

Ak pôjde o skupinu tvorcov, jeden DIPLOM sa vystaví na celý tvorivý kolektív. Všetci neumiestnení, ale zúčastnení súťažiaci obdržia diplom za účasť v súťaži s názvom VIDEOSÚŤAŽ SOŠP.

Ceny nie sú právne vymáhateľné.

Nápoveda ku tvorbe:

 • Odporúčame si urobiť prieskum videí na internete, aby ste zistili, aký typ videí funguje a odhadnúť tak, ktorý štýl alebo téma videa by mohli byť výherné.
 • Súťaže väčšinou vyhrávajú videá, ktoré majú jasný cieľ.
 • Silné videá obsahujú príbeh a emóciu (nie je to však pravidlom).
 • Technicky dokonalé video nemá zaručenú výhru. Dôležitý je obsah videa. Vyhrať môže aj video v horšej kvalite.
 • Žiaci Strednej odbornej školy polygrafickej majú jedinečnú možnosť poukázať na osoby, veci alebo udalosti, ktoré ľudia častokrát prehliadajú a nevenujú im dostatočnú pozornosť.
 • Rozprávať obrazom je umenie.

Kontaktná osoba

Mgr. Štefan F. Hricišin
majster odborného výcviku (hala PV č. 3129)
ba@polygraficka.sk

Odstúpenie zo súťaže

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 15. 9. 2022. a jeho celé znenie je uverejnené na stránke https://polygraficka.sk/videosutaz-sosp/

Žiaci môžu kedykoľvek (až do vyhlásenia výsledkov súťaže) odstúpiť zo súťaže napísaním e-mailu na ba@polygraficka.sk s predmetom e-mailu Odstúpenie zo súťaže.

Videosúťaž, Videotvorba, SOŠ polygrafická