Organizácia rodičovského združenia

Dňa 20. 9. 2017 sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu. Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ I.GMA 16:15 205 Mgr. Škultétyová I.GMB 16:00 004 Mgr. art. Molnárová I.TMT 16:15 008 Mgr. Lužová II.GMA 16:30 005 Mgr. Prívozníková II.GMB 16:30 117 Mgr. Švorc II.TMT 16:30 101 Mgr. Koteková III.GMA 16:30 […]

DOBRÝ ŠTART PRE 1. ROČNÍK

I. TMT 12.9.2017 o 9.00 hod. v CPPPaP na Vajnorskej 98/D – pedag. dozor Mgr. Lužová I. GMA 13.9.2017 o 9.00 hod. v CPPPaP na Vajnorskej 98/D – pedag. dozor Mgr. Škultétyová I. GMB 14.9.2017 o 9.00 hod. v CPPPaP na Vajnorskej 98/D – pedag. dozor Mgr. art Molnárová

Finálne výsledky šiesteho kola jazykovej súťaže BEST IN ENGLISH v školskom roku 2016/2017

Thank you for participating in 2016 Best In English contest and congratulations to all! BEST IN ENGLISH (Medzinárodné online testovanie v anglickom jazyku) sa uskutočnilo dňa 30. novembra 2016. Celkový počet krajín: 28 (27 bez Českej republiky) Celkový počet škôl: 683 (373 bez Českej republiky) Celkový počet žiakov: 15 107 […]

Predmetová komisia cudzích jazykov pripravila OLYMPIÁDU

Koncom novembra prebiehali v našej škole školské kolá 27. Olympiády v cudzích jazykoch. Do Olympiády v anglickom jazyku sa zapojilo takmer 40 žiakov, do Olympiády v nemeckom jazyku sedem štvrtákov, čo je pochopiteľné pri trende ustupujúcej nemčiny ako vyučovacieho predmetu. Všetci súžiaci dokázali, že súťaživosť im nie je cudzia a […]

Dočkali sme sa…

Hoci nám prázdniny klopú na dvere, zmobilizovali sme všetky svoje sily a dotlačili posledné vydanie nášho školského časopisu „Mladý polygraf“ do úspešného konca.

Slovensko druhé v medzinárodnej súťaži Mladých reportérov

Slovensko v súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie o najlepší reportérsky článok, fotografiu a videoreportáž dosiahlo vynikajúci úspech – získalo dve druhé a dve tretie miesta a celkovo sa počtom ocenení zaradilo na druhé miesto z 25 zapojených krajín z celého sveta. Medzi víťazmi boli aj žiaci SOŠ polygrafickej. Druhé […]