FOTO brigáda nás spája

Úspešný medzinárodný projekt škôl pripravujúcich žiakov v oblasti fotografie a médií. Ostré oko, dobré svetlo a praktické skúsenosti umožnili žiakom z Poľska, Maďarska, Čiech a Slovenska porovnať individuálnu techniku, ktorú si počas štúdia zdokonaľovali. A ešte jeden významný faktor. Čas. Ten mali všetci rovnaký. Od 14.9 do 16.9.2017. Diela autorských […]

Exkurzia v Západoslovenských tlačiarňach Skalica

V utorok 27. 6. 2017 sme sa vydali na exkurziu a výlet s triednym učiteľom Mgr. M. Švorcom a profesorom Ing. V. Macenkom. Po príchode oneskorencov vlak vyrazil z hlavnej stanice a po takmer dvoch hodinách sme boli v Skalici. Je to mesto, v ktorom sa nachádzajú Západoslovenské tlačiarne a […]

Letný športový deň

23. júna 2017 sa konal na našej škole už tradičný športový deň. Turnaj sa niesol v duchu blížiacich sa letných prázdnin.  Akcie sa zúčastnili žiaci prvého až tretieho ročníka. Súťažilo sa v troch športoch: vo florbale, bedmintone a stolnom tenise. Študenti mali možnosť ukázať nielen svoje zručnosti, ale aj […]

OCENENIE TALENTOVANEJ MLÁDEŽE PRIMÁTOROM HLAVNÉHO MESTA

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyjadrilo aj tento rok svoj kladný vzťah k deťom a mládeži prostredníctvom stretnutia primátora s talentovanou mládežou. Podujatia sa zúčastnili tí, ktorí úspešne reprezentovali Bratislavu a zároveň aj Slovensko buď v celoštátnych kolách súťaží alebo v súťažiach medzinárodných, a ich pedagógovia či tréneri. SOŠ polygrafická […]

Zazvonil zvonec a…

…ocenili sme tých najlepších a najaktívnejších.

Kreatívna dielňa

Kreativita či recyklácia? A prečo nie oboje? Je neuveriteľné, ako sa pohodené letáky alebo novinový papier dajú kreatívne využiť a môžeme z nich vytvoriť plnohodnotný umelecký artefakt. Ručný papier je stále originálny medzi papierovými výrobkami. Preto sme sa rozhodli, že I. ročník kreatívnych dielní na SOŠ polygrafickej sme venovali práve […]

Vernisáž Polygon ZOO

Dva v jednom, to je kultúrny a estetický zážitok, ktorý si odnášame z výstavy s priliehavým názvom – CHCEŠ SI POHLADKAŤ LEVA? To vieš, že chcem! Pretože ide o jednu z mála príležitostí, kedy to je aj reálne možné. Umožňuje to prehliadka POLYGON ZOO v školskej Galérii PETIT. Funkciu manažéra, […]

Exkurzia v Neografii

Dňa 21. 6. 2017 sa študenti 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili exkurzie do tlačiarne NEOGRAFIA a.s. v Martine. Firma NEOGRAFIA sa zaoberá výrobou vysokokvalitných polygrafických produktov ako sú knihy, časopisy, katalógy a reklamné tlačoviny. Spoločnosť ponúka tlač plnofarebných publikácií vyžadujúce najvyššiu farebnosť reprodukcie a kvalitu spracovania. Tlačiareň disponuje kvalitnými […]

Mladí reportéri pre životné prostredie

Už tretí rok sa vybraní žiaci z našej školy zúčastnili na workshope Mladých reportérov pre životné prostredie. Tento rok sa workshop konal v Bojniciach a ako vždy naši žiaci nabrali kopu nových skúseností v tvorbe fotografií, točení videa a v písaní článkov. Všetko sa to odohrávalo v nádhernom areáli ZOO […]

Svetobežník, ktorý pamätá na svoju Alma mater

Po roku medzi nás opäť zavítal Anton Fiala. Nezištne sa podelil so skúsenosťami a v praxi ukázal tajomstvá interiérovej fotografie. Medzi žiakmi boli aj stážisti z Turecka.