Prijímacie konanie

Prihlášky na II. kolo prijímacích skúšok na SOŠ polygrafickú sa podávajú do 6. júna 2018.

II. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 19. júna 2018 (utorok) o 8.15 v jedálni školy.

Počet voľných miest v odboroch:
3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín 13
3446 K grafik tlačových médií 8
3457 K operátor tlače 2

Podmienky prijímacieho konania na šk. rok 2018/2019