Račianska 190, 835 26 Bratislava

FINANČNÁ SLOBODA – VÝSLEDKY SÚŤAŽE

V súťaži „Finančná sloboda“, ktorej sa zúčastnili žiaci 4. ročníkov, postúpili do regionálneho kola – za IV.G Kika Kokolusová a Laura Hatnančíková a za triedu IV.GMA Samo Loipersberger a Martin Kĺčo. Gratulujeme!! 🏆

Finančná gramotnosť - súťaž