Račianska 190, 835 26 Bratislava

Rodičovské združenie – NOVEMBER

Organizácia rodičovského združenia  13. 11. 2023

Dňa 13. 11. 2023sa uskutoční triedne rodičovské združenie podľa nasledovného rozpisu.

Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ
I.GMA 16.00 hod. 101 Mgr. Dolejší
I.GMB 16.00 hod. 208 Ing. Soľavová
I.TMT 16.00 hod. 201 Mgr. Boledovičová
II.GMA 16.00 hod. 005 Mgr. Koteková
II.GMB 16.00 hod. 109 Mgr. Jakúbková
II.TMT 16.00 hod. 004 Mgr. Pistlová, PhD.
III.GMA 16.00 hod. 205 Ing. Fialová
III.GMB 14.11.2023 16.30 hod. 123 Mgr. art. Molnárová
III.TMT 16.00 hod. 001 Mgr. Hudec
IV.GMA 16.00 hod. 105 Mgr. Prívozníková
IV.GMB 16.00 hod. 008 Mgr. Rebrová
IV.TM 15.30 hod. 001 Mgr. Hudec
I.G 16.00 hod. 118 Ing. Kovácsová
II.G 16.00 hod. 204 Ing. Krištofová PhD.
III.G 16.45 hod. 118 Ing. Kovácsová
IV.G 14.11.2023 16.00 hod. 123 Mgr. art. Molnárová

Stretnutie rodičovskej rady bude o 15.30 hod. v zasadačke riaditeľa školy.

Rodičovské združenie SOŠ polygrafická