slide

UBYTOVANIE PRE ŠTUDENTOV VŠ

Školský internát pri SOŠP ponúka ubytovanie študentom vysokých škôl.Bližšie informácie: hrabovska@polygraficka.sk

slide

Termíny prázdnin 2020/2021

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október – 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok) vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 – 7. január 2021 8. január 2021 […]

Otvorenie školského roku 2020/2021 dňa 2. 9. 2020

Otvorenie školského roku pre žiakov I. ročníka sa bude konať o 8.30 hod v školskej jedálni. Nástup žiakov k vypísaniu tlačiva o bezinfekčnosti je o 8.00 hod. na vrátnici ŠI. Súčasťou otvorenia školského roku bude aj rozdelenie do jednotlivých tried. Otvorenie školského roku ostatných tried sa uskutoční priamo v triedach. Ukončenie otvorenia školského roku […]

Dôležité dokumenty: VYHLÁSENIA a DOTAZNÍKY

Žiaci všetkých ročníkov SOŠ polygrafickej odovzdajú dňom nástupu do školy 2. 9. 2020 a osoby ubytované na školskom internáte prvým dňom nástupu na internát na vrátnici vyplnené a podpísané nasledovné formuláre: 1.       Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2) 2.       Vyhlásenie zákonného […]

ISIC – vyzdvihnutie a ADOBE

Žiaci, ktorí nastupujú v šk. roku 2020 / 2021 na SOŠ polygrafickú do prvého ročníka, si môžu dňa 18.8. a 19.8 od 8.00 do 12.00 hodiny vyzdvihnúť ISIC kartu v učebni 3127 u p. Duckého. Vyzdvihnutie kariet bude možné aj po začiatku školského roka. Zároveň prosíme žiakov aby si overili, […]

Najkrajšie knihy Slovenska

Gratulujeme za veľmi pekné umiestnenie.

ABSOLVENTOM: Záujem o absolventa z odboru „grafik“

Victory sport  spol. s r.o. Junácka 6 , 831 04 Bratislava Spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom športových trofejí má vo svojej ponuke gravírovanie laserovým, mechanickým strojom a farebnú tlačiareň  mimaki, preto máme záujem o absolventa SOŠ polygrafickej, ktorému by sme radi ponúkli trvalé zamestnanie v našej spoločnosti. Victory sport spol. s r.o. je jednou […]

ŠKOLA SA OTVÁRA dňa 22.6.2020

SOŠ polygrafická obnovuje vyučovanie. Vyučovanie začína  v pondelok 22.6.2020 od 8.00 hod, všetky triedy budú na teoretickom vyučovaní. Rozvrhy tried oznámia triedni učitelia.Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Školská jedáleň a školský internát sa otvára od 1.9.2020.