slide

PRIHLÁSENIE NOVÉHO STRAVNÍKA

Vyplňte prihlášku na stravovanie. Odovzdajte kompletne vyplnenú prihlášku vedúcej ŠJ p. Trpkošovej osobne v ŠJ, alebo naskenovanú mailom na kuchyna@polygraficka.sk Po odovzdaní prihlášky vedúca ŠJ zaeviduje prihlášku na stravovanie a vytvorí osobné konto stravníka. Stravník dostane prihlasovacie meno a heslo do konta na internete. Na prihlásenie použite webové sídlo školy www.polygraficka.sk – […]

Zmena vo vyzdvihnutí preukazov ISIC

Žiaci, ktorí splnili všetky podmienky na vydanie preukazu ISIC, si môžu prísť prevziať svoj preukaz do školy, prízemie, miestnosť č. 3115, dňa 27 a 28.8.2019 v čase od 8.00 do 11.30 hod. Pred vyzdvihnutím preukazu ISIC je potrebné informovať sa telefonicky na čísle: 02/49209258 v čase od 8.00 do 11.30 […]

Káblovanie WI-FI

Rozvody vedenia sieťových káblov pre wi-fi na teoretickom vyučovaní

Rekonštrukcia telocvične DOKONČENÁ

Rekonštrukcia TELOCVIČNE ☑ HOTOVO Uverejnil používateľ Stredná odborná škola polygrafická Piatok 26. júla 2019

DOKLASIFIKÁCIA – AUGUST

Predmet: Matematika, Fyzika, Chémia Skúšobná komisia Predseda: Mgr. Mularčíková Členovia: Mgr. Koteková RNDr. Čapek Termín: 22. 8. 2019 o 8.00 hod. v učebni č. 005Termín: 23. 8. 2019 o 8.00 hod. v učebni č. 005 …………………………………………………………………………………………………….. Predmet: Občianska náuka Skúšobná komisia Predseda: RNDr. Čapek Členovia: Mgr. Hudec Mgr. Pistlová, PhD. Termín: 23. 8. 2019 […]

OBEDY – ZMENA CIEN

Cena celodenného stravovania je od 1. 9. 2019 vo výške 5,52 EUR.

PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA

Súťaž je určená pre študentov SOŠ polygrafickej v školskom roku 2019/2020.DEADLINE: Fotografiu zaslať do 30. septembra 2019 na hricisin@polygraficka.sk alebo petrik@polygraficka.sk! E-maily a fotografie, ktoré nebudú spĺňať uvedenú špecifikáciu, nebudú môcť byť zaradené do súťaže. TÉMY PRE SÚŤAŽNÚ FOTOGRAFIU: príroda / mesto / dedina večer / noc / ráno ľudská […]