Najkrajšie knihy Slovenska

Gratulujeme za veľmi pekné umiestnenie.

DOKLASIFIKÁCIA – AUGUST

V prípade, že žiak neplnil úlohy zo subjektívnych príčin a neexistujú okolnosti, ktoré by mu znemožňovali plnenie zadaní v čase prerušeného vyučovania, je možné a aj vhodné požiadať o odovzdanie zadaní ako podkladu pre hodnotenie, resp. navrhnúť preskúšanie žiaka v súlade s internými pravidlami hodnotenia a klasifikácie žiakov. Bližšie je […]

ABSOLVENTOM: Záujem o absolventa z odboru „grafik“

Victory sport  spol. s r.o. Junácka 6 , 831 04 Bratislava Spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom športových trofejí má vo svojej ponuke gravírovanie laserovým, mechanickým strojom a farebnú tlačiareň  mimaki, preto máme záujem o absolventa SOŠ polygrafickej, ktorému by sme radi ponúkli trvalé zamestnanie v našej spoločnosti. Victory sport spol. s r.o. je jednou […]

ŠKOLA SA OTVÁRA dňa 22.6.2020

SOŠ polygrafická obnovuje vyučovanie. Vyučovanie začína  v pondelok 22.6.2020 od 8.00 hod, všetky triedy budú na teoretickom vyučovaní. Rozvrhy tried oznámia triedni učitelia.Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Školská jedáleň a školský internát sa otvára od 1.9.2020.

Odovzdávanie učebníc a kľúčov od šatňových skriniek – 1., 2. a 3. ročník

Odovzdávanie učebníc a kľúčov od šatňových skriniek triednym učiteľom bude prebiehať nasledovne: 23. 6. 2020 (utorok) Ing. Boris Kuruc,  I. GMA, učebňa 001Mgr. Henrieta Jakúbková, I. GMB, učebňa 008 Ing. Boris Kuruc,  I. G, učebňa 001 Mgr. Michal Hudec, I. TMT, učebňa 008 25. 6. 2020 (štvrtok) Mgr. Erika Belická, II. GMA, […]

ODVOLANIA A VOĽNÉ MIESTA 2020/2021

Dôležité dokumenty ku stiahnutiu:

ISIC – predlžovanie

Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov: Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo […]

ROLAND – veľkoformátová tlačiareň na polygrafickej

Tlačové zariadenie Roland SG2-540. Ide o zariadenie využívajúce ink-jetovú piezoelektrickú technológiu. Zariadenie je určené pre najmä pre veľkoformátovú tlač do exteriérov. Zariadenie je schopné potláčať papier, fóliu, textil, samolepiaci materiál a iné, s rozlíšením do 1200 dpi. S možnosťou kontúrového orezu vrchnej vrstvy materiálu využívanej najmä pri samolepiacich materiáloch. Potláčaný […]

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

Prikladáme PDF súbor s výsledkami prijímacieho konania: