Pozor na chrípku a nový koronavírus!

V prvom rade, prosíme, nepodliehajte panike! Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie upozorňujeme, aby ste v rámci preventívnych opatrení dodržiavali nasledovné odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: • často si umývajte ruky mydlom a vodou, prípadne dezinfekčným prostriedkom na ruky na báze alkoholu  minimálne 20 sekúnd; • nedotýkajte sa neumytými rukami […]

PREVZATIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

Žiaci, ktorí úspešne vykonali ústnu formu internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne si môžu prevziať maturitné vysvedčenia v dňoch 17.2.2020, 18.2.2020 a 21.2.2020 v čase od 8.00 h do 12.00 h na sekretariáte zástupcov riaditeľa školy pre TV, p. Kordošová, druhé poschodie, miestnosť č. 219. Sekretariát zástupkýň riaditeľa školy pre TV

SÚŤAŽ – SOŠP

SOŠ polygrafická organizuje: “súťaž KOMIX”.Nakresli príbeh na tému “SPIDERMAN JE MÔJ SPOLUŽIAK” a najvtipnejší komix bude odmenený. Prácu pošli do 15. apríla 2020 na adresu: Račianska 190, 835 26 Bratislava s názvom “SÚŤAŽ komix”, alebo ju pošli na e-mail: molnarova@polygraficka.sk. Uveď základné informácie: meno, vek a názov školy. Súťaž je […]

MATURITNÁ SKÚŠKA – MIMORIADNY TERMÍN

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne sa bude konať vo štvrtok 13. 02. 2020 od 08.00 hod. Jednotlivým žiakom budú poslané časové harmonogramy. Žiaci sú povinní prísť polhodinu pred začiatkom skúšky a priniesť si platný občiansky preukaz.  

Vyhlásenie víťazov medzinárodnej súťaže BLACK LINE – LINORYT

V marci 2019 SOŠ polygrafická vyhlásila 2. ročník  medzinárodnej súťaži BLACK LINE – LINORYT. Jej cieľom bolo podporiť a oceniť žiakov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na povolanie v príbuzných odboroch polygrafie, dať školám s podobnými oblasťami vzdelávania možnosť spájať, rozvíjať tvorivosť a ich individuálne technické schopnosti. Zloženie hodnotiacej komisie: Karol […]

Boli sme v Poprade

Naša škola pravidelne navštevuje výstavy stredných a vysokých škôl. Tentokrát to bola Burza informácií a stredných škôl pre žiakov základných škôl a rodičov, ktorá sa uskutočnila dňa 22. novembra 2019 v ARÉNE Poprad.