slide

Termíny prázdnin 2022/2023

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023 Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách jesenné 27. október 2022 (štvrtok) 28. október – 31. október 2022 2. november 2022 (streda) vianočné 22. december 2022 (štvrtok) 23. december 2022 – 7. január 2023 9. január 2023 (pondelok) jarné Bratislavský kraj – 17. február 2023 (piatok) 20. február – 24. február 2023 27. február 2023 (pondelok) veľkonočné 5. apríl 2023 (streda) 6. apríl – 11. apríl 2023 12. apríl 2023 (streda) letné 30. jún 2023 (piatok) 1. júl – 31. august 2023 4. september 2023 (pondelok)

Dôležité dokumenty: VYHLÁSENIA a DOTAZNÍKY

Žiaci všetkých ročníkov SOŠ polygrafickej odovzdajú dňom nástupu do školy 2. 9. 2020 a osoby ubytované na školskom internáte prvým dňom nástupu na internát na vrátnici vyplnené a podpísané nasledovné formuláre: 1.       Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2) 2.       Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Zamestnanci školy vyplnia a odovzdajú dňom nástupu do práce – zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy a školského zariadenia (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2) a majú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Bez odovzdania uvedených formulárov a prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, prípadne iná vhodná ochrana úst a nosa) […]

KORONAVÍRUS – VYHLÁŠKY

V prípade, že sa u niektorého žiaka objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, informujte nás prosím https://polygraficka.sk/kontakt/ . Ďakujeme.