Račianska 190, 835 26 Bratislava

Víťaz FOTOBRIGÁDY 2022

VYHODNOTENIE – FOTOBRIGÁDA 2022

SOŠ polygrafická každoročne organizuje medzinárodnú fotografickú súťaž. Tento rok sa zapojili školy z Chorvátska, Poľska, Česka a Slovenska. Úlohou súťažiacich bolo v súťažnej sekcii fotiť exteriérovú fotografiu. V nesúťažnej časti súťaže mali možnosť doručiť fotografie, ktoré nafotili vo svojom „domácom“ prostredí. Fotobrigáda sa konala v dňoch 8.9.2022-10.9.2022. Víťazný pohár a teda prvé miesto v súťaži FOTOBRIGÁDA získala Střední průmyslová škola polytechnická, Česká republika. Gratulujeme a tiež ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť ako aj ich pedagógom. Boli ste skvelí. Fotogalériu z vyhodnotenia FOTOBRIGÁDY nájdete na našom FACEBOOKu po kliknutí na tento odkaz. Odborná komisia: Ing. Peter Blubla (prezident Zväzu polygrafie na […]

Otvorenie školského roku

!POZOR! BEZPEČNOSTNÝ POKYN

POHYB ZAMESTNANCOV A ŽIAKOV SOŠP PO SPOJOVACÍCH PRIESTOROCH MEDZI TEÓRIOU A PRAXOU POČAS REKONŠTRUKCIE BUDOVY POVINNOSTI ZAMESTNANCOV / ŽIAKOV Vstup na stavenisko len v nevyhnutnom prípade počas presunu z TV na PV a späť! Usporiadaný prechod po jednom po pravej strane tunela! Pozerajte pod nohy, rešpektujte bezpečnostné značenie, prispôsobte priestoru svoj pohyb a obuv! ZAKÁZANÉ ČINNOSTI Dotýkať sa bočných stien tunela a akokoľvek priestor poškodzovať! Otvárať a vstupovať do bočných dverí, za ktorými prebiehajú rekonštrukčné práce! Bežať v priestoroch tunela! Zdržiavať sa v stavebnom priestore po dobu dlhšiu ako je nevyhnutné! Vypracoval: Ing. Zdenka Holíková, autorizovaný technik BOZP Schválil: Ing. Roman Šíp, riaditeľ školy

MATURITNÁ SKÚŠKA – MIMORIADNE SKÚŠOBNÉ OBDOBIE

Maturitná skúška v mimoriadnom skúšobnom období sa bude konať v utorok13. 09. 2022. V prípade neúčasti na maturitnej skúške pre vážne, najmä zdravotné dôvody je žiak povinný ospravedlniť sa riaditeľovi školy do troch dní od termínu konania skúšky. HARMONOGRAM MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM SKÚŠOBNOM OBDOBÍ JE ZVEREJNENÝ NA EDUPAGE. V prípade otázok kontaktujte sekretariát zástupcov riaditeľa školy pre TV, t. č.: 02/49 20 92 65, mail: kordosova@polygraficka.sk

Zuzana Gálisová - absolventka SOŠ polygrafická

VIDEO: Absolventka ZUZANA GÁLISOVÁ

Absolventka školy Zuzana Gálisová, v súčasnosti pracujúca ako vedúca vydania TA3, si zaspomínala na svoje stredoškolské štúdium a navštívila naše múzeum Gutenberg. Neskrývala nadšenie z toho, čo tam našla. Ďakujeme jej aj za pekný odkaz v pamätnej knihe a prajeme veľa pracovných úspechov! Si naša absolventka/absolvent? Venuješ sa niečomu, čo Ťa napĺňa? Daj nám o sebe vedieť a aj Ty sa môžeš objaviť v našich videách! Predstav sa nám e-mailom na ba@polygraficka.sk . Tešíme sa na spoluprácu!

Preukaz ISIC – 1. ročník

Žiaci, ktorí nastupujú v šk. roku 2022/2023 na SOŠ polygrafickú do prvého ročníka, si môžu v dňoch 24.8.2022 a 25.8.2022 vyzdvihnúť ISIC kartu v učebni 3127 u p. Duckého, v čase od 8.00 do 13.00. Vyzdvihnutie kariet bude možné po tomto termíne aj po začiatku školského roka. Zároveň prosíme žiakov, aby si overili či je kartička pripravená pred jej prevzatím – na mailovej adrese – ducky@polygraficka.sk

OTVORENIE ŠK. ROKU 2022/2023

Otvorenie školského roku pre žiakov I. ročníka sa bude konať o 9.00 hod. pred vchodom do budovy školy. Súčasťou otvorenia školského roku bude aj rozdelenie do jednotlivých tried. Otvorenie školského roku ostatných tried sa uskutoční priamo v triedach, 8.30 – 11.00 hod. Triedni učitelia I. ročníkov nastúpia o 8.55 hod. pri vrátnici TV na otvorenie školského roku a rozdelenie žiakov do tried. Po otvorení školského roka sa žiaci premiestnia do tried. Trieda Triedny učiteľ Učebňa I.GMA Mgr. Koteková 005 I.GMB Mgr. Dugovičová 208 I.TMT Mgr. Pistlová, PhD. 004 I.G Ing. Soľavová 001 II.GMA Ing. Fialová 205 II.GMB Mgr. art. Molnárová, 8.00 – 10.00 […]

STAVENISKO - rekonštrukcia - SOŠ polygrafická

Stavenisko – rekonštrukcia budovy budúceho praktického vyučovania

2. 8. 2023 prebrala spoločnosť DAG Slovakia stavenisko budúceho praktického vyučovania školy. Veríme, že sľub dodržia a školský rok 2023/2024 otvoríme dvere do zrekonštruovanej budovy. Viac fotografií v príspevku na našom Facebooku.

Buď expertom/expertkou pre tlač, študuj Operátora tlače

PRE VYSOKÚ ŽIADANOSŤ ABSOLVENTOV NA TRHU PRÁCE PRIJÍMAME NOVÝCH ŽIAKOV – ŠTUDUJ ODBOR OPERÁTOR TLAČE S PROSPECHOVÝM ŠTIPENDIOM! KONTAKTUJ NÁS A PREJAV SVOJ ZÁUJEM: skola@polygraficka.sk, +421-2- 49 20 92 20 Počítače, programovanie, správa sociálnych sietí… tak o tom študijný odbor Operátor tlače nie je, no napriek tomu ide o atraktívne a na trhu práce veľmi žiadané znalosti, ktoré v priebehu štúdia získaš. Narozdiel od ostatných odborov je Operátor tlače manuálnou záležitosťou. Je to o tom, vedieť ovládať tlačové stroje, najlepšie vo svojej triede- práve tie v našej škole máme. Výkonné, automatizované a efektívne stroje, pri ktorých sa v dnešnej dobe […]