Račianska 190, 835 26 Bratislava

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

Mgr. Eva Limbecková V školskom roku 2021/2022 som začala pôsobiť na Strednej odbornej škole polygrafickej na pracovnej pozícii školský psychológ. Môj čas, kedy som vám k dispozícii je pondelok a štvrtok od 10.00 do 14.00 hod, kabinet číslo 003 prízemie v budove teoretického vyučovania. Sekcia POMOC na webe školy

Prázdninová fotografia 2021 SOŠ polygrafická

Prázdninová fotografia LETO – JESEŇ 2021

Vyhlasovateľ: Stredná odborná škola polygrafickáTermín odovzdania: do 10. novembra 2021E-mail pre odovzdávanie: ba@polygraficka.sk Súťaž je určená pre žiakov SOŠ polygrafickej v školskom roku 2021/2022. TÉMY PRE SÚŤAŽNÚ FOTOGRAFIU: leto / jeseň príroda / les / lúka / dedina večer / noc / ráno rodina / priatelia tradície emócia vo fotografii TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: 300 dpi, veľkosť fotografie: max. 210 mm x 297 mm (A4) názov súboru: priezvisko-meno-trieda.jpg akceptovaný formát fotografie: .jpg jeden súťažiaci = jedna fotografia akceptujeme aj fotografie z mobilného telefónu (musia však spĺňať kvalitatívne špecifikácie uvedené vyššie) E-maily a fotografie, ktoré nebudú spĺňať uvedenú špecifikáciu, nebudú môcť byť zaradené […]

Má odbor Grafik tlačových médií vôbec zmysel?

Rozhodne ÁNO. Tlačové médiá sú a budú potrebné neustále. Vďaka ním vieš, čo sa vo svete deje, aký produkt si kúpiť, ako komunikovať služby a produkty, vďaka tlačovým médiám poznáš tie najkrajšie rozprávky. Rozmýšľať kreatívne je základným pilierom tvorby grafika tlačových médií. Úspešní absolventi odboru GTM poznajú celý proces tvorby tlačovín. Od prvého nápadu cez kreatívu, až po výrobu výsledného a do ruky uchopiteľného produktu- noviny, knižky, plagáty, vizitky, obaly a krabičky, billboardy, polepy a iné. Práve na Strednej odbornej škole polygrafickej nezostáva práca grafika iba pri návrhu a digitálnom zobrazení na monitore počítača. V priebehu štúdia zachádzame ešte ďalej […]

PRVÁCI – ISIC

Žiaci, ktorí nastupujú v šk. roku 2021 / 2022 na SOŠ polygrafickú do prvého ročníka, si môžu od dňa 25.8.2021 (streda) od 8.00 do 12.00 hodiny vyzdvihnúť ISIC kartu v učebni 3127 u p. Duckého. Vyzdvihnutie kariet bude možné aj po začiatku školského roka. Zároveň prosíme žiakov aby si overili či je kartička pripravená pred jej prevzatím – na tel. 0249209235 alebo na maili ducky@polygraficka.sk

RIADITEĽSKÉ VOĽNO – 2.9.2021 a 3.9.2021

Riaditeľ školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. . o podrobnostiach a organizácii školského roka, udeľuje na dni 2.– 3. septembra 2021 riaditeľské voľno z dôvodu meškania výmeny okien a stavebných prác na SOŠ polygrafickej zo strany zhotoviteľov.

fotografia vážky

Získali sme 3. miesto – Najkrajší kalendár Slovenska

Opäť sme vďaka snahe našich žiakov a majstrov OV zabodovali s kalendárom. Získali sme pekné 3. miesto v súťaži NAJKRAJŠÍ KALENDÁR SLOVENSKA. Ďakujeme a gratulujeme!

workshopy

WORKSHOPY S ODBORNÍKMI PRIAMO Z PRAXE

Počas on-line vyučovania sme sa naučili veľa nových zručností. No najviac odborných vedomostí dostaneme len od najlepších odborníkov priamo z praxe. V stredu sme mali workshop pod vedením creativ directora WLB Petra Kačenku pre uzavretú skupinu žiakov na tému: Reklama a grafika. Vo štvrtok sme v uzavretej skupine pokračovali vo workshope na tému: Reklamná strategia. Workshop viedol strategy director WLB Vlado Lefík.

EČ MS a PF IČ MS z anglického jazyka

Žiak štvrtého ročníka, ktorý sa v školskom roku 2020/2021 prihlásil na maturitnú skúšku z anglického jazyka (povinný predmet) do 30. septembra 2020, môže z tohto predmetu vykonať aj externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. V prípade záujmu požiada o vykonanie externej časti maturitnej skúšky alebo písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do 30. júna 2021. Vlastnoručne podpísanú žiadosť môže doručiť do školy osobne, poštou alebo elektronicky na emailovú adresu kordosova@polygraficka.sk Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka sa konajú 6. septembra 2021. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako […]

POĎAKOVANIE ŽIAKOM 4.GMB

Vedenie SOŠ polygrafickej špeciálne ďakuje žiakom triedy 4.GMB, ktorí pre nás, pod vedením MOV P. Štefíka, vytvorili sofistikovaný systém s názvom VRÁTNICA. Systém uľahčí nástup žiakov na prezenčnú výučbu a zároveň umožní zmodernizovať vstupy do rôznych priestorov školy. Funkcionality daného systému sú stále vo vývoji a jeho využitie má veľmi široký potenciál. ĎAKUJEME VÁM.  S pozdravom,Ing. Roman Šíp, PhD.

ÚSPECH v medzinárodnej súťaži!

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže, ktorú organizuje škola Technical School of Media and Printing v Krakove. Súťažilo sa v tvorbe plagátov na tému THE WORLD AFTER. Téma bola výstižná na túto dobu, žiaci mali veľa kreatívnych nápadov a konkurencia bola silná. Tretie miesto sme vyhrali s plagátom žiačky Niny Tessedíkovej z III.G . Nina vytvorila dva plagáty, ktoré nájdete v galérii, no súťažiť mohol len jeden. Bola to ťažká voľba, veď posúďte sami. Oficálne vyhlásenie výsledkov súťaže v Krakove