Račianska 190, 835 26 Bratislava

EČ MS a PF IČ MS z anglického jazyka

Žiak štvrtého ročníka, ktorý sa v školskom roku 2020/2021 prihlásil na maturitnú skúšku z anglického jazyka (povinný predmet) do 30. septembra 2020, môže z tohto predmetu vykonať aj externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. V prípade záujmu požiada o vykonanie externej časti maturitnej skúšky alebo písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do 30. júna 2021. Vlastnoručne podpísanú žiadosť môže doručiť do školy osobne, poštou alebo elektronicky na emailovú adresu kordosova@polygraficka.sk Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka sa konajú 6. septembra 2021. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako […]

POĎAKOVANIE ŽIAKOM 4.GMB

Vedenie SOŠ polygrafickej špeciálne ďakuje žiakom triedy 4.GMB, ktorí pre nás, pod vedením MOV P. Štefíka, vytvorili sofistikovaný systém s názvom VRÁTNICA. Systém uľahčí nástup žiakov na prezenčnú výučbu a zároveň umožní zmodernizovať vstupy do rôznych priestorov školy. Funkcionality daného systému sú stále vo vývoji a jeho využitie má veľmi široký potenciál. ĎAKUJEME VÁM.  S pozdravom,Ing. Roman Šíp, PhD.

ÚSPECH v medzinárodnej súťaži!

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže, ktorú organizuje škola Technical School of Media and Printing v Krakove. Súťažilo sa v tvorbe plagátov na tému THE WORLD AFTER. Téma bola výstižná na túto dobu, žiaci mali veľa kreatívnych nápadov a konkurencia bola silná. Tretie miesto sme vyhrali s plagátom žiačky Niny Tessedíkovej z III.G . Nina vytvorila dva plagáty, ktoré nájdete v galérii, no súťažiť mohol len jeden. Bola to ťažká voľba, veď posúďte sami. Oficálne vyhlásenie výsledkov súťaže v Krakove

Ocenenie predsedom Bratislavského samosprávneho kraja

Pani Ing. Judita Földesová bola pri príležitosti Dňa učiteľov 2021 ocenená predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. Na Strednej odbornej škole polygrafickej pôsobí od roku 1997, aktuálne na pozícií zástupkyne pre teoretické vyučovanie. Jej aprobáciou sú odborné predmety. Vo vyučovaní aplikuje najnovšie poznatky v oblasti digitálnych médií, grafiky a reklamy. Gratulujeme k oceneniu a prajeme veľa úspechov v práci. Viac o prínosnej práci pani Földesovej sa dočítate v budúcom čísle Mladého polygrafa.

8 otázok, ktoré by ste si mali položiť predtým, ako začnete premýšľať nad novým webom

Tvorba web stránok môže vyzerať ako náročná disciplína, no opak je pravdou. Najčastejšie ide o najdôležitejší (elektronický) prezentačný leták spoločnosti či projektu. Existuje vždy niekoľko možností, ktoré ovplyvňujú celkový výsledok. Web musí prinášať hodnotu, ktorú ste pred vytvorením očakávali. Aby ste si boli istí, že ste sa vydali správnym smerom, položte si ešte pred prvým krokom nasledovné otázky. #1 Aké je vaše zameranie? Viete vyplniť dieru na trhu? Pri tvorbe web stránky je veľmi dôležité poznať svoje zameranie, ktoré sa odrazí nielen na obsahu, ale taktiež na výzore stránky. Predstavte si web s oblečením či kozmetikou a následne ho porovnajte […]

Čas podávania prihlášok na strednú školu!

Body ku prijímačkám môžeš získať za účasť v súťaži „MOJA VÝHOVORKA“!Viac informácií o súťaži nájdeš na TOMTO ODKAZE. Dokumenty ku stiahnutiu: PREČÍTAJTE SI AJ: ŠTUDIJNÉ ODBORY TESTY NA PRECVIČOVANIE NAJČASTEJŠIE OTÁZKY ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ MIN. POŽIADAVKY NA NOTEBOOK (PDF, 23 KB) Pozrite si náš INSTAGRAM.Sledujte aj náš FACEBOOK. Zaujímavé videá školy nájdete aj na našom YOUTUBE. Prihlášku na SOŠ polygrafickú odovzdávaš riaditeľovi svojej základnej školy, prípadne inak, podľa inštrukcii základnej školy.

slide

Termíny prázdnin 2023/2024

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024 Prázdniny Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách jesenné 30. október 2023 – 31. október 2023 02. november 2023 (štvrtok) vianočné 23. december 2023 – 07. január 2024 08. január 2024 (pondelok) jarné (Bratislavský kraj) 04. marec 2024 – 08. marec 2024 11. marec 2024 (pondelok) veľkonočné 28. marec 2024 – 02. apríl 2024 03. apríl 2024 (streda) letné 01. júl 2024 – 01. september 2024 02. september 2024 (pondelok)

Dôležité dokumenty: VYHLÁSENIA a DOTAZNÍKY

Žiaci všetkých ročníkov SOŠ polygrafickej odovzdajú dňom nástupu do školy 2. 9. 2020 a osoby ubytované na školskom internáte prvým dňom nástupu na internát na vrátnici vyplnené a podpísané nasledovné formuláre: 1.       Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2) 2.       Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti Zamestnanci školy vyplnia a odovzdajú dňom nástupu do práce – zdravotný dotazník a vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do školy a školského zariadenia (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2) a majú povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Bez odovzdania uvedených formulárov a prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, prípadne iná vhodná ochrana úst a nosa) […]