Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Fotosúťaž prázdninová fotografia

Najnovšie články:

Súťaž na nájom nehnuteľného majetku, miestnosť č. 3124

Oznámenie o vyhlásení OVS Prihláška do OVS...

Deň otvorených dverí 2015

Dátum konania: 20. 10. 2015 Čas: 9.30 – 15.00 h   Miestnosti Vestibul Informácie o štúdiu a prijímacích skúškach Ing. Földesová Informácie k vzdelávacím programom 222 Mgr. art. Molnárová – Grafik médií, Dizajner médií 216 Ing. Macenka – Operátor digitálnej...

Kurz na ochranu života a zdravia pre tretí ročník,
A učelové cvičenie pre druhý ročník

Triedy: III. GMA, II.GMB, II.G   Termín konania: III. GMA: 29.9. – 1.10.2015 III. GMA – 29.9.2015 nástup triedy o 9:00 na Peknej ceste pred obchodným domom Terno (miesto konania – táborisko nad Peknou cestou) III. GMA a II. GMB:...

Súťaž na nájom nehnuteľného majetku, miestnosť č. 3023.

Oznámenie o vyhlásení OVS Prihláška do OVS...

Súťaž na nájom nehnuteľného majetku, nápojový automat.

Oznámenie o vyhlásení OVS Prihláška do OVS...

Preberanie ceny za účasť v súťaži “Countdown 2015 školy”

Dňa 17.9.2015 prevzala Stredná odborná škola polygrafická z rúk zástupcu spoločnosti Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. notebook. Škola získala toto ocenenie za účasť v súťaži “Countdown 2015 školy”, ktoré bolo koordinované zástupkyňou pre teoretické vyučovanie Ing. Juditou Földesovou....

Otvorenie školského roka 2015/2016

Otvorenie školského roka sa pre žiakov I. ročníka konalo dnes, 2.9. o 8.00 h v školskej jedálni.  Súčasťou otvorenia školského roka bolo predstavenie majstrov o.v. a aj rozdelenie žiakov do jednotlivých tried.  ...

Výdaj školských obedov

Vážení rodičia a žiaci   Stredná odborná škola polygrafická zabezpečuje pre žiakov školské stravovanie formou obedov v školskej jedálni. Ponúkame možnosť výberu z dvoch teplých jedál denne.   Výdaj školských obedov: Obedy sú vydávané podľa harmonogramu v čase: od 11:30...

Organizácia praktického vyučovania žiakov na šk. r. 2015/2016

Kurz prvej pomoci

Dňa 07.07.2015 sa uskutočnil Kurz prvej pomoci pre zamestnancov SOŠP, v čase od 9,00 h do 13,00 h v priestoroch „Auly SOŠP“. Kurz realizovala spoločnosťou BE-SOFT, a.s. Košice.   Účastníci kurzu : Bc. J. Škvorcová, A. Franková, Mgr. M. Šuranová,...

Odborné školenie

Dňa 1.7.2015 sa uskutočnilo v priestoroch SOŠP odborné školenie, ktoré bolo určené pre odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Cieľom školenia bolo oboznámiť účastníkov s diskutovanými témami súčasnej polygrafie, a to s najčastejšími problémami v ofsetovej tlači, so základnými informáciami...

Prestávky na praktickom vyučovaní na šk. rok 2015/2016

Ročník Začiatok vyučovania I. prestávka II. prestávka Koniec vyučovania Počet vyučovacích hodín 1. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 2. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 3. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 4. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6...

Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok. 2015/2016

Memorandum o spolupráci

Dňa 6.7.2015 sa v priestoroch Auly SOŠ polygrafickej uskutočnilo podpísanie Memoranda o spolupráci.     FOTOGALÉRIA...

Exkurzia v spoločnosti KASICO

Francúzsky spisovateľ Voltaire sa raz vyslovil, že s knihami je to ako s ľuďmi – len veľmi malý počet niečo znamená a zvyšok sa stráca v množstve. Nedá sa s ním nesúhlasiť! A nielen kvôli nášmu pozitívnemu vzťahu ku knihám,...