Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2014/2015

Najnovšie články:

Vyhodnotenie súťaže “MASKOT”

1. miesto: Andrej Mocko, SZŠ BESST, Trnava vyhral počítačovú hru pre svoju školu a 5 bodov na našu školu 2. miesto: Dávid Peter Varga získava sladkú odmenu za krásny návrh 3. miesto: Jana Sukhovolskaya, SZŠ BESST, Trnava získala 5 bodov...

Jazyková exkurzia

V dňoch 31. marca – 7. apríla 2014 sa žiaci 1. – 3. ročníka našej školy zúčastnili jazykovej exkurzie v Škótsku so zastávkami v Bruseli, Londýne a Amsterdame. S príchodom autobusu do Bruselu sa všetky naše očakávania začali nielen napĺňať,...

Informácia k prijímacím skúškam do 1. ročníka školského roku 2014/2015

Prijímacia skúška v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2014/2015: Prijímacia skúška sa bude konať z profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a matematika. Prijímacia skúška sa robí písomnou formou a trvá 45 minút z každého predmetu prijímacej skúšky....

Kritériá pre denné pomaturitné štúdium 2014-2015

Kritériá pre denné pomaturitné štúdium 2014-2015 a prihlášku nájdete v priložených PDF súboroch. Kritériá pre denné PŠ Prihláška...

Súťaž s Red Bullom

Podporme našich absolventov Romana Lipku a Michala Roubíčka, ktorí sa dali na tvrdý boj, keď vyhrali celosvetovú súťaž s Red Bullom. Tento týždeň cestujú naprieč Európou z Londýna do Berlína bez peňazí a bez telefónov. Ich jediným platidlom je iba...

Deň učiteľov

Aj tento rok ocenil Bratislavský samosprávny kraj pri príležitosti Dňa učiteľov tých najlepších. Medzi ocenenými učiteľmi bola aj Ing. Milena Chudá, ktorá je nielen učiteľkou odborných predmetov, ale aj triednou učiteľkou, učiteľkou s veľkým srdcom, dobrou a vždy nápomocnou kolegyňou....

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Súťaž na nájom nehnuteľného majetku nebytových priestorov – nápojový automat. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom PDF súbore. Oznámenie o vyhlásení OVS Prihláška do OVS...

Výzva na predkladanie ponúk

Všetky informácie nájdete v priloženom PDF súbore Výzva na predkladanie ponúk...

Valentín

14. február – Sviatok svätého Valentína, deň zamilovaných, nemá na našej škole dlhú tradíciu. Je príležitosťou prejaviť svoju náklonnosť k obdivovanej osobe, ale je to aj čas, kedy môžeme vyjadriť priazeň svojim blízkym – rodičom, súrodencom, partnerom, priateľom. Aj my...

Súťaž na nájom nehnuteľného majetku

SOŠ Polygrafická vyhlasuje súťaž na nájom nehnuteľného majetku. Všetky potrebné informácie nájdete v PDF súbore. Oznámenie o vyhlásení súťaže Prihláška...

Súťaž Navrhni maskota svojej školy

Stredná odborná škola polygrafická organizuje tretí ročník súťaže MASKOT NAVRHNI MASKOTA SVOJEJ ŠKOLY PODMIENKY SÚŤAŽE: Navrhni maskota pre svoju základnú školu, na ktorú chodíš. Vytvor maskota ľubovoľnou výtvarnou technikou (tzn. ceruzky, fixky, pastelky, tempera, vodové farby). Ak si trúfaš, môžeš...

Súťaž EXPERT GENIALITY SHOW

Priebeh a vyhodnotenie súťaže Štatistiky Tento ročník sa do súťaže zapojilo 8528 žiakov zo 408 škôl z celého Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov našej školy pod vedením Mgr. Dušana Kováčika. Naši žiaci súťažili vo vekových kategóriách EXPERT O12 a...

Najkrajšie knihy Slovenska

Ako minulé roky, tak aj tento rok sa stretla porota v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA. Zložená bola z polygrafov, grafických upravovateľov, ilustrátorov, výtvarných teoretikov a zástupcov ministerstiev, ktorí vybrali tie najkrajšie publikácie z minuloročnej produkcie slovenských vydavateľstiev. Bolo...

Deň otvorených dverí

Dňa 12.2. 2014, počas Dňa otvorených dverí, sme privítali záujemcov o štúdium na našej škole, žiakov ZŠ a ich rodičov. Počas prehliadky teoretického a praktického vyučovania mali návštevníci možnosť sa oboznámiť s obsahom a formou výuky na jednotlivých odborných predmetoch....

Opravné maturitné skúšky

Opravné maturitné skúšky sa budú na našej škole konať zajtra, 11.2.2014 od 8:00 hod....