Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2014/2015

Najnovšie články:

Riaditeľské voľno

Dňa 13.11.2014 majú žiaci na teoretickom vyučovaní riaditeľské voľno. Vyučovanie pokračuje 14.11.2014 podľa rozvrhu. V prípade zmeny bude táto zverejnená na web stránke školy....

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

Od 1. 10. 2014 bude vrátnica školy na praktickom vyučovaní v čase od 8. 00 – 8. 15 hod. zamknutá. Po 8. 15 hod. budú žiaci vpustení do budovy školy, ale nie do triedy, kde o tomto čase už prebieha riadne vyučovanie....

Slávnostné vyhodnotenie fotografickej súťaže

Dňa 11. 11. 2014 boli víťazom fotografickej súťaže odovzdané odmeny vo forme darčekových poukážok do kníhkupectva Panta Rhei. Žiačka umiestnená na prvom mieste dostala aj sladkú odmenu. Odmeny odovzdával pán riaditeľ Ing. Roman Šíp a žiakom tiež zablahoželali pán zástupca...

Halloween

Tento deň sa začal ako každý iný, ale bol predsa len niečim výnimočný. Študenti boli divne poobliekaní až z nich išiel strach. No dobre, nebudem klamať, išli sme sa popučiť od smiechu.     Všade po stenách boli povešané príšery...

Polygrafi z Prahy na stáži v našej škole

V rámci projektu „Erasmus“ boli na našej škole na stáži študenti z pražskej Střední školy mediální grafiky a tisku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. 10. 2014 až 26. 10. 2014.   Z Prahy pricestovalo šesť študentov a jeden pedagogický...

Olympiáda SJL 2014

Dňa 16. 10. 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 37 žiakov 1. – 4. ročníka. Žiaci 1. a 2. ročníka súťažili v kategórii B, žiaci 3. a 4. ročníka v kategórii A....

Školský poriadok 2014

Na návšteve u Štúra

V stredu 29. októbra 2014sa žiaci I. G a III. G vybrali do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.   Tento dátum sme si nevybrali náhodou, expozíciu sme navštívili pri príležitosti 199. výročia jeho narodenia. V úvode našej prehliadky sme sa...

Pozvánka pre výchovných poradcov

SOŠ polygrafická pozýva výchovných poradcov na deň výchovných poradcov nasledovne:   Základné školy Bratislava, dňa 13.11.2014 o 10.00 h, v budove SOŠP v Kreatívnom hniezde.   Základné školy mimo Bratislavy, dňa 14.11.2014 o 10.00 h v budove SOŠP v Kreatívnom...

Zoznam žiakov k 29.10.2014

Zoznam žiakov k 29.10.2014...

Prázdninová fotografia – vyhodnotenie

Na začiatku školského roka bola vypísaná súťaž pre žiakov našej školy na tému: “Prázdninová fotografia”   Žiaci mohli odovzdať svoje prázdninové fotografie podľa jednotlivých kategórií do 1.10.2014   Po skončení súťaže sa stretla hodnotiaca komisia v zložení: 1.   akad. mal....

Deň otvorených dverí 2014

Dňa 22. októbra 2014 sa na našej škole uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Rodičia a žiaci základných škôl sa oboznámili s vyučovacím procesom na hodinách teoretického a praktického vyučovania. Vysoká účasť a záujem žiakov zo základných škôl nás veľmi teší a...

Jedáleň

Milí študenti, vážení rodičia.   Od 1.11.2014 sa nebudú vydávať obedy na takzvané čisté, čiže neopečiatkované stravné lístky. Školská jedáleň je denne otvorená od 5.45 hod do 8.00 hod. Študenti, ktorí si nestihli prihlásiť obed, môžu u ktorejkoľvek p. kuchárky obed...

Mladá Slovenská poviedka 2014 – vyhlásenie výsledkov

Konečne sme sa dočkali! Dlho očakávané oficiálne vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnilo 22. októbra 2014 v Dolnom Kubíne.     Táto celoštátna súťaž, ktorej cieľom je umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre, sa konala v termíne od 20....

Beseda s Danielom Hevierom

O tom, že titul „spisovateľ tvorivosti“ získal Daniel Hevier naozaj oprávnene, sme sa mali možnosť presvedčiť v piatok 17. októbra, kedy k nám do školy zavítal na besedu. Dano (ako si sám hovorí) je neskutočne svojský a nad mieru pozitívny...

Lyžiarsky výcvik 2014/15

Tak ako po minulé roky, aj tento rok naša škola organizuje lyžiarsky kurz pre žiakov 1. a 2. ročníka. Ubytovanie bude zabezpečené v penzióne Grand, Bystrá v 2, 3 a 4-lôžkových izbách v termíne od 14. 2. – 20. 2....