Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2014/2015

Najnovšie články:

Prevzatie preukazov ISIC pre žiakov prvého ročníka šk. roka 2014/2015

Prijatí žiaci prvého ročníka šk. roka 2014/2015 štvorročného štúdia, ktorí splnili podmienky na vydanie preukazu ISIC/EURO...

Vyhodnotenie súťaže MASKOT

Stredná odborná škola polygrafická vyhlásila a zorganizovala 3. ročník súťaže pre žiakov všetkých základných škôl pod názvom Súťaž MASKOT 2014. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky základné školy v Slovenskej republike do 31.marca 2014, na tému: Navrhni maskota pre svoju...

Verejné obstarávanie za I. polrok 2014

V prvom polroku 2014 Stredná odborná škola ukončila dve výberové konania: 1. Servis počítačovej techniky     Úspešný uchádzač: Anexo System, spol. s r. o.     Mlynské Nivy 4     811 09 Bratislava   Predpokladaná cena: 9 600 €/rok  ...

Komisionálne a opravné skúšky

Komisionálne a opravné skúšky sa budú konať v dňoch 20. a 21. 8 2014 Predmet: Fyzika, Matematika, Chémia, 8.00 hod. v učebni č. 101 Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Seminár zo SJL, 8.00 hod. v učebni č. 109 Predmet: Anglický...

Organizácia vyučovania na deň 27. 6. 2014

Odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční nasledovne: Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ I. GMA 9:00 – 10:30 004 Mgr. Tarasovičová I. GMB 9:00 – 10:30 205 Ing. Fialová I. GMM 9:00 – 10:30 005 Mgr. Kováčik II. GM 9:00 – 10:30 117...

Nočné čítanie

Aj ty máš rád knihy? Aj ty rád počúvaš, keď sa čítajú, alebo sa o nich rozpráva? Zapíš sa na prihlášku (pri dverách učebne č. 109), prichystaj si svoju najobľúbenejšiu knihu a príď medzi nás! Kedy? 25. júna 2014 o...

Zoznam prijatých žiakov na PMŠ

Prijatí žiaci do pomaturitného a nadstavbového štúdia študijný odbor: 3447 N grafik digitálnych médií šk. rok: 2014/2015 Zelman Dávid Pauliak Pavol Modrovičová Ivana Baláž Patrik Matuška Tomáš Jankovič Samuel Nový Lukáš Koková Miriam Vašička Martin...

Druhé kolo prijímacieho konania 2014-2015

Druhé kolo prijímacieho konania 2014-2015...

Žiaci prijatí na základe odvolania 2014-2015

Žiaci prijatí na základe odvolania 2014-2015...

Vyhodnotenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení

Vyhodnotenie maturitných skúšok a odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční 29.5.2014: Trieda Čas Učebňa IV. GMA 8:00 123 IV. GMB 8:30 123 IV. GMC 8:00 201 II. PŠ 8:30 201...

Ústne maturitné skúšky na našej škole.

V pondelok 19.5.2014 bol ten veľký deň, keď sa začali maturitné skúšky. Pre štvrtákov najočakávanejšie obdobie, ktorým ukončia svoje štvorročné a niekedy aj viacročné štúdium. Aj keď sa tešia na pocit slobody, ktorý ich čaká v nasledujúcich mesiacoch, vieme, že...

Organizácia vyučovania v dňoch 19.-22. mája 2014

Organizácia vyučovania v dňoch 19.-22. mája 2014...

Výsledky prijímacieho konania na šk.r. 2014/2015

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka – školský rok 2014/2015  ...

Po stopách 2. svetovej vojny

Tento školský rok sa podarilo zorganizovať dvojdňovú exkurziu, ktorá je súčasťou projektu Svet proti skaze. Žiaci 3. ročníka, ktorí sú do projektu zapojení, už navštívili bratislavský Slavín a teraz spolu so žiakmi 2. ročníka aj poľský Osvienčim a Múzeum SNP...

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2014/2015

1. Organizácia školského roka 2014/2015 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok). 2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok). 3. Školské vyučovanie v druhom...