Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2014/2015

Najnovšie články:

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

Od 1. 10. 2014 bude vrátnica školy na praktickom vyučovaní v čase od 8. 00 – 8. 15 hod. zamknutá. Po 8. 15 hod. budú žiaci vpustení do budovy školy, ale nie do triedy, kde o tomto čase už prebieha riadne vyučovanie....

Zoznam žiakov k 29.10.2014

Zoznam žiakov k 29.10.2014...

Prázdninová fotografia – vyhodnotenie

Na začiatku školského roka bola vypísaná súťaž pre žiakov našej školy na tému: “Prázdninová fotografia”   Žiaci mohli odovzdať svoje prázdninové fotografie podľa jednotlivých kategórií do 1.10.2014   Po skončení súťaže sa stretla hodnotiaca komisia v zložení: 1.   akad. mal....

Deň otvorených dverí 2014

Dňa 22. októbra 2014 sa na našej škole uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Rodičia a žiaci základných škôl sa oboznámili s vyučovacím procesom na hodinách teoretického a praktického vyučovania. Vysoká účasť a záujem žiakov zo základných škôl nás veľmi teší a...

Jedáleň

Milí študenti, vážení rodičia.   Od 1.11.2014 sa nebudú vydávať obedy na takzvané čisté, čiže neopečiatkované stravné lístky. Školská jedáleň je denne otvorená od 5.45 hod do 8.00 hod. Študenti, ktorí si nestihli prihlásiť obed, môžu u ktorejkoľvek p. kuchárky obed...

Mladá Slovenská poviedka 2014 – vyhlásenie výsledkov

Konečne sme sa dočkali! Dlho očakávané oficiálne vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnilo 22. októbra 2014 v Dolnom Kubíne.     Táto celoštátna súťaž, ktorej cieľom je umožniť sebarealizáciu detí a mládeže so vzťahom k literatúre, sa konala v termíne od 20....

Beseda s Danielom Hevierom

O tom, že titul „spisovateľ tvorivosti“ získal Daniel Hevier naozaj oprávnene, sme sa mali možnosť presvedčiť v piatok 17. októbra, kedy k nám do školy zavítal na besedu. Dano (ako si sám hovorí) je neskutočne svojský a nad mieru pozitívny...

Lyžiarsky výcvik 2014/15

Tak ako po minulé roky, aj tento rok naša škola organizuje lyžiarsky kurz pre žiakov 1. a 2. ročníka. Ubytovanie bude zabezpečené v penzióne Grand, Bystrá v 2, 3 a 4-lôžkových izbách v termíne od 14. 2. – 20. 2....

Rodičovská rada a študentská rada

Zoznam členov rodičovskej rady v šk. roku 2014/2015 Zoznam členov študentskej rady v šk. roku 2014/2015 Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady...

Poznávací zájazd – Írsko

Naša škola každoročne organizuje poznávací zájazd do anglicky hovoriacich krajín. Tento rok majú žiaci možnosť navštíviť Írsko. Bližšie informácie poskytnú Mgr. Gabriela Švorcová a Ing. Milena Chudá.   Informácie a program zájazdu nájdete v priloženom súbore: Írsko...

Víťazka súťaže Krásy Záhoria

Študentka Mária Ševčovičová z III.G triedy reprezentovala našu školu vo fotografickej súťaži KRÁSY ZÁHORIA. Správu o jej víťazstve priniesla regionálna internetová televízia:   „TV REGION (regionálna internetová televízia): Novučičkým tabletom sme odmenili víťazku letnej fotografickej súťaže KRÁSY ZÁHORIA. Gratulujeme šarmantnej...

BIB Brno

Študenti našej školy (III.G, IV.G, IV.GMC, IV.GMA a II.PŠ) a ich odborní učitelia sa zúčastnili na exkurzii v Brne (ČR), pri príležitosti 26. ročníka Bienále grafického dizajnu   Návšteva výstav Bienále grafického dizajnu v Brne patrí medzi tradičné aktivity žiakov a odborných učiteľov SOŠP....

MATURITA 2015

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších...

Organizácia praxe študijného odboru polygrafia

Organizácia praxe – odbor polygrafia...

Vyučovanie na odbornom výcviku – školský rok 2014/2015

Začiatok vyučovania:   8.00 h Koniec vyučovania:   14.00 h   II.PŠ začiatok vyučovania:   8.00 h II.PŠ koniec vyučovania:   15.00 h I. ročník – párny týždeň:   piatok I. ročník – nepárny týždeň:   pondelok   II., III. a IV. ročník – párny týždeň:  ...