Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

DOD

Najnovšie články:

Súťaž KOMIKS

Oznámenie podmienok prijímacieho konania na šk. rok 2016/2017

Deň bezpečného internetu – nenávisť na internete

Občianske združenie eSlovensko pripravuje 8.2. 2016 (v pondelok) pri príležitosti Dňa bezpečného internetu premietanie filmu Rytmus sídliskový sen a besedu s odborníkmi o nenávistnom obsahu na internete.   Akcia sa bude konať v Auparku. Zúčastnia sa jej žiaci 1. ročníka...

Angličtinár roka

ZAPOJILI SME SA DO ONLINE TESTOVANIA ANGLIČTINÁR ROKA 2015/2016   Angličtinár roka 2015/2016 je online testovanie pre študentov zo všetkých ročníkov. Organizátorom je česká nezisková spoločnosť Inštitút pre rozvoj kompetencií a spoločnosť Injoy Agency. Test vypracovali špecialisti z jazykovej školy...

Paneurópska vysoká škola

Dňa 28. januára. 2016 sme opäť navštívili Mediálne centrum Fakulty masmédií na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Tejto návštevy sa zúčastnili končiace štvrté ročníky našej školy, keďže každého z maturantov teraz dôležité rozhodovanie o svojej budúcnosti.   Priestormi Mediálneho centra...

Vianočný športový deň

Pred vianočnými prázdninami, dňa 22. decembra 2015, sa konal Vianočný športový deň. Súťažilo sa vo volejbale, v halovom futbale a v stolnom tenise. Študenti mali možnosť ukázať svoje osvojené herné činnosti z hodín telesnej a športovej výchovy. Kto nehral, aspoň...

Divadelné predstavenie: Zločin nikdy nespí!

„Starý dom plný spomienok, uprostred lesov, v blížiacej sa búrke…“   Hostia záhadného hotela netušia, že prežijú dramatickú noc. Pod zámienkou dedičstva prichádzajú na miesto, kde minulosť vypláva na povrch a strhne lavínu nečakaných udalostí. Honba za pokladom, šialený detektív a ľudia...

Harmonogram maturitných skúšok – mimoriadny termín

Trieda: IV. GMA, IV. G     Nástup členov maturitných komisií dňa 04.02.2016 o 7.30 hod. v zborovni. Nástup žiakov dňa 04.02.2016 o 7.30 hod. Otvorenie maturitných skúšok je v zborovni TV o 7.45 hod. Predpokladaný začiatok ústnych maturitných skúšok...

Cena stravného lístka za obed pre študenta SOŠP

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 07. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov 1. – 4. ročníka. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v kategórii A, žiaci 1. a 2. ročníka v kategórii B....

Červené stužky

V období od 24.11. do 1.12.2015 na škole prebiehala kampaň, ktorá bola zameraná na zvýšenie povedomia a boj proti šíreniu HIV a AIDS. V tomto období sa študenti zúčastnili rôznych besied, ktoré boli zamerané na túto problematiku.   Akcie: Premietanie...

Reklama naša každodenná

V rámci Dňa projektov sme na našej škole privítali aj Martina Vosku, spolumajiteľa a kreatívneho riaditeľa digitálnaj reklamnej agentúry TRIAD. Študenti mali možnosť získať nové informácie v oblasti digitálnej reklamy, ktorú poznajú z web stránok a iných médií a požiadavkami...

Deň Projektov

Vo štvrtok 10.12.2015 sa našej škole konal už IV. ročník Dňa projektov. Formou projektu mali študenti SOŠ polygrafickej možnosť predstaviť svoje záľuby, vedomosti a zaujímavostí z rôznych oblastí. Tohto roku prevládali témy, v ktorých sme sa dozvedeli veľa nových zaujímavostí...

Komiks ako didaktická pomôcka

Dňa 30. novembra 2015 sa naša trieda (II. G.) zúčastnila pilotáže novej metodickej a didaktickej pomôcky – komiksu – z oblasti boja proti xenofóbií, rasizmu, v boji za ľudské práva, rovnocennosti pohlaví. Pod taktovkou občianskeho združenia eSlovensko, ktoré má na...