Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2015/2016

Najnovšie články:

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

Od 1. 10. 2014 bude vrátnica školy na praktickom vyučovaní v čase od 8. 00 – 8. 15 hod. zamknutá. Po 8. 15 hod. budú žiaci vpustení do budovy školy, ale nie do triedy, kde o tomto čase už prebieha riadne vyučovanie....

Základné informácie k prijímaciemu konaniu 2015/2016

Základné informácie k prijímaciemu konaniu do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2015/2016. Informácia k prijímacím skúškam do 1. ročníka školského roku 2015/2016 Sme potešení záujmom o štúdium našich školských vzdelávacích programoch. Pre uchádzačov o denné štúdium sme pripravili...

Informácia k prijímacím skúškam do 1. ročníka školského roku 2015/2016

Prijímacia skúška v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2015/2016: Prijímacia skúška sa bude konať z profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a matematika. Prijímacia skúška sa robí písomnou formou a trvá 45 minút z...

Správa o VVČ SŠ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014...

Čo sme sa v škole naučili

Isto si pamätáte vetu „To sme sa v škole neučili“. My vás presvedčíme, že v škole môžete získať aj zaujímavé, zábavné a do života osožné vedomosti. Študenti IV.G a III.G triedy pripravili pre svojich spolužiakov vianočné prekvapenie: šach, ktorý si môžu študenti zahrať počas...

Deň Projektov

Jednou z tradičných a u žiakov stále viac a viac obľúbenou akciou sa stal Deň projektov. Deň, keď majú študenti SOŠ polygrafickej možnosť predstaviť svoje záľuby, vedomosti z rôznych oblastí a zaujímavostí formou projektu. Témy sa rôznia. Od každodenných a u teenagerov obľúbených PC hier až po tajomné mýtické...

Beseda o štúdiu v zahraničí

V rámci spolupráce s jazykovou agentúrou Injoy sa dňa 17.12.2014 žiaci našej školy zúčastnili besedy, na ktorej mali možnosť sa dozvedieť o možnostiach štúdia anglického jazyka v zahraničí, hlavne na medzinárodnej jazykovej akadémii v Kanade /ILAC/. Túto možnosť získali prostredníctvom...

Angličtinár roka

Dňa 19.11.2014 sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže, na ktorej príprave sa podieľala jedna z najlepších jazykových škôl v Kanade, ILAC.   Cieľom súťaže bolo motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti....

Stretnutie so Zuzanou Mauréry a Bibou Bohinskou

Herectvu sa venujem už približne 11 rokov. Keď som sa koncom novembra dozvedel, že k nám na SOŠ polygrafickú zavíta pani herečka Zuzana Mauréry spolu so scenáristkou a spisovateľkou pani Bibou Bohinskou, zmocnila sa ma nedočkavosť a veľmi som túžil...

Prednášky PEVŠ

V dňoch 8. a 15. decembra 2014 mali študenti štvrtých ročníkov možnosť zúčastniť sa na prednáškach Paneurópskej vysokej školy, ktoré odprednášali pedagógovia z PEVŠ: Médiá v 21. storočí (A. Solga) a Ako s nami manipulujú médiá (J.Filo). Prednášky z oblasti...

Exkurzia MONDI

Dňa 10. 12. 2014 sa v rámci praktického vyučovania konala exkurzia do výrobného podniku MONDI SCP v Ružomberku. Exkurzie sa zúčastnili žiaci II.GMB a II.GMM v počte 16 žiakov a 3 pedagogickí pracovníci.   Exkurzia sa začala príchodom žiakov do...

Zlatý Amos

Učiteľ vedie žiakov od ich útlej mladosti k poznaniu krásy života. Každý z nás má svojho učiteľa, ktorého obdivuje, na ktorého myslí, ktorého má rád pre jeho láskavosť, dobrotu, ktorý mu pomôže, keď je v úzkych, na ktorého z láskou...

Divadlo Jána Palárika v Trnave – 27. 11. 2014

Nikto z prítomných maturantov zo IV. GMC by sa asi nedal nahovoriť na návštevu divadla, keby ktokoľvek z nás tušil, že naše kroky povedú na veselohru, ktorej zrod sa datuje až do roku 1862. Palárik nám však svojím Zmierením alebo...

JUVYR 2014

V dňoch 25. 11. a 26. 11. 2014 sa konal v NTC 23. ročník Celoslovenského školského podujatia pre žiakov základných a stredných škôl, pod názvom „JUVYR“. Podujatie organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava. Na výstave sa zúčastnilo 50 stredných odborných...

Zbierka kníh

Vzhľadom na otvorenie školskej knižnice dopĺňame jej inventár. Touto cestou by sme vás radi poprosili, ak máte doma knihy, ktoré už nepoužívate a radi by ste sa ich zbavili, podarujte ich škole. Možno tým potešíte nejakého vášnivého čitateľa, ktorý práve...

Slávnostné vyhodnotenie fotografickej súťaže

Dňa 11. 11. 2014 boli víťazom fotografickej súťaže odovzdané odmeny vo forme darčekových poukážok do kníhkupectva Panta Rhei. Žiačka umiestnená na prvom mieste dostala aj sladkú odmenu. Odmeny odovzdával pán riaditeľ Ing. Roman Šíp a žiakom tiež zablahoželali pán zástupca...

×