Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2014/2015

Najnovšie články:

Deň otvorených dverí 2014

Dátum konania: 22.10.2014 Čas: 10.00 – 15.30 h Miestnosti: vestibul Informácie o štúdiu a prijímacích skúškach Ing. Földesová 222 216 Informácie k vzdelávacím programom Mgr. art. Molnárová – Grafik médií, Dizajnér médií Ing. Macenka – Operátor digitálnej tlače, Polygrafický technik...

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

Od 1. 10. 2014 bude vrátnica školy na praktickom vyučovaní v čase od 8. 00 – 8. 15 hod. zamknutá. Po 8. 15 hod. budú žiaci vpustení do budovy školy, ale nie do triedy, kde o tomto čase už prebieha riadne vyučovanie....

Lyžiarsky výcvik 2014/15

Tak ako po minulé roky, aj tento rok naša škola organizuje lyžiarsky kurz pre žiakov 1. a 2. ročníka. Ubytovanie bude zabezpečené v penzióne Grand, Bystrá v 2, 3 a 4-lôžkových izbách v termíne od 14. 2. – 20. 2....

Rodičovská rada a študentská rada

Zoznam členov rodičovskej rady v šk. roku 2014/2015 Zoznam členov študentskej rady v šk. roku 2014/2015 Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady...

Poznávací zájazd – Írsko

Naša škola každoročne organizuje poznávací zájazd do anglicky hovoriacich krajín. Tento rok majú žiaci možnosť navštíviť Írsko. Bližšie informácie poskytnú Mgr. Gabriela Švorcová a Ing. Milena Chudá.   Informácie a program zájazdu nájdete v priloženom súbore: Írsko...

Víťazka súťaže Krásy Záhoria

Študentka Mária Ševčovičová z III.G triedy reprezentovala našu školu vo fotografickej súťaži KRÁSY ZÁHORIA. Správu o jej víťazstve priniesla regionálna internetová televízia:   „TV REGION (regionálna internetová televízia): Novučičkým tabletom sme odmenili víťazku letnej fotografickej súťaže KRÁSY ZÁHORIA. Gratulujeme šarmantnej...

BIB Brno

Študenti našej školy (III.G, IV.G, IV.GMC, IV.GMA a II.PŠ) a ich odborní učitelia sa zúčastnili na exkurzii v Brne (ČR), pri príležitosti 26. ročníka Bienále grafického dizajnu   Návšteva výstav Bienále grafického dizajnu v Brne patrí medzi tradičné aktivity žiakov a odborných učiteľov SOŠP....

Beseda s Danielom Hevierom

Dňa 17. októbra 2014 sa na našej škole uskutoční beseda s priekopníkom tvorivého písania na Slovensku, mužom tisícich nápadov, s autorom Diktátora, Krajiny Zázračno, s textárom skupiny Team. Pokračovať by sme mohli ďalej, ale istejšie bude na všetko sa opýtať...

MATURITA 2015

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších...

Organizácia praxe študijného odboru polygrafia

Organizácia praxe – odbor polygrafia...

Vyučovanie na odbornom výcviku – školský rok 2014/2015

Začiatok vyučovania:   8.00 h Koniec vyučovania:   14.00 h   II.PŠ začiatok vyučovania:   8.00 h II.PŠ koniec vyučovania:   15.00 h I. ročník – párny týždeň:   piatok I. ročník – nepárny týždeň:   pondelok   II., III. a IV. ročník – párny týždeň:  ...

Počet dosiahnutých kreditov pedagogických zamestnancov k 01.09.2014

Kredity pedagogických zamestnancov...

Odborná stáž

V dňoch 11. – 26. 10. 2014 sa na našej škole uskutoční odborná stáž žiakov a pedagógov Střední školy mediální grafiky a tisku z Prahy....

Číslo účtu

Správne číslo účtu SOŠ polygrafickej je: SK88 8180 0000 0070 0048 7527...

Súťaž pre mladých fotografov

    Prihláška...

SOŠP – DOD

×