Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2015/2016

Najnovšie články:

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Od 20. februára 2015 pôsobí naša škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy.     Rozhodnutie o COV...

Pekné 7. miesto pre našu školu

V piatok 23. januára boli v denníku Sme zverejnené výsledky výskumu spoločnosti AKO, ktorá robila prieskum umiestnenia žiakov do pracovného procesu po absolvovaní odborných škôl na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo 2000 zamestnávateľov z celého Slovenska, od malých až po veľké...

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

Od 1. 10. 2014 bude vrátnica školy na praktickom vyučovaní v čase od 8. 00 – 8. 15 hod. zamknutá. Po 8. 15 hod. budú žiaci vpustení do budovy školy, ale nie do triedy, kde o tomto čase už prebieha riadne vyučovanie....

Divadelné predstavenie: Koho ruka je tá pravá

Názov hry:   Koho ruka je tá pravá Scenár, réžia:  Miroslava Micháliková Námet:  Žiaci ŠI Foto:  Michal Petreje, Margaréta Michelová   Osoby a obsadenie: Kráľ Gregor:    Jakub Špaček Kráľovná Izabela:   Lucia Lachová Princezná Dorota:   Patrícia Rybanská Princezná Leona:   Simona Michalková Nikoletta, slúžka:   Nikola...

Návšteva PEVŠ

Dňa 6. 2. 2015 sme navštívili Mediálne centrum Fakulty masmédií na Paneurópskej vysokej škole. Tejto návštevy sa zúčastnili končiace ročníky našej školy, pretože každého z nás teraz čaká dôležité rozhodovanie o svojej budúcnosti. Priestormi školy nás sprevádzali kvalifikovaní pedagogickí pracovníci...

Doktor Macbeth

30. januára sa IV. GMC zúčastnila divadelného predstavenia Doktor Macbeth v Divadle P. O. Hviezdoslava. Inscenácia bola o moci a o tom, čoho sú ľudia schopní, aby si ju udržali. Bol to iný žáner, ako väčšina z nás očakávala, no...

Workshop Litter Less

Dňa 3. februára 2015 sa pani profesorka Mgr. Jana Tkačiková a naši študenti Marek Majerský, Martina Bútorová, Lukáš Koloži zúčastnili v Kultúrnej besede v Novej Dubnici na jednodennom video-workshope, kde prednášal pedagóg Marek Janičík, filmový režisér, ktorý v minulosti lektoroval...

Pokyny a zoznam vecí na lyžiarsky kurz

Dôležité informácie:   LVVK bude prebiehať v lyž.stred. Tále. Ubytovanie – penz. GRAND – Bystrá, tel.:+421 486 195 266, email: grand.bystra@gmail.com Zraz: v sobotu 14.2.2015 o 12,30 za budovou SOŠP – športové ihrisko Príchod: v piatok 20.2.2015 o 14.00 za...

SOŠ polygrafická organizuje štvrtý ročník súťaže MASKOT

NAVRHNI MASKOTA SVOJEJ ŠKOLY   PODMIENKY SÚŤAŽE: Navrhni maskota pre svoju základnú školu, na ktorú chodíš. Vytvor maskota ľubovoľnou výtvarnou technikou (tzn. ceruzky, fixky, pastelky, tempera, vodové farby). Ak si trúfaš, môžeš ho navrhnúť aj v počítači, v grafickom programe....

Základné informácie k prijímaciemu konaniu 2015/2016

Základné informácie k prijímaciemu konaniu do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2015/2016. Informácia k prijímacím skúškam do 1. ročníka školského roku 2015/2016 Sme potešení záujmom o štúdium našich školských vzdelávacích programoch. Pre uchádzačov o denné štúdium sme pripravili...

Informácia k prijímacím skúškam do 1. ročníka školského roku 2015/2016

Prijímacia skúška v rámci prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2015/2016: Prijímacia skúška sa bude konať z profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a matematika. Prijímacia skúška sa robí písomnou formou a trvá 45 minút z...

Správa o VVČ SŠ

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014...

Čo sme sa v škole naučili

Isto si pamätáte vetu „To sme sa v škole neučili“. My vás presvedčíme, že v škole môžete získať aj zaujímavé, zábavné a do života osožné vedomosti. Študenti IV.G a III.G triedy pripravili pre svojich spolužiakov vianočné prekvapenie: šach, ktorý si môžu študenti zahrať počas...

Deň Projektov

Jednou z tradičných a u žiakov stále viac a viac obľúbenou akciou sa stal Deň projektov. Deň, keď majú študenti SOŠ polygrafickej možnosť predstaviť svoje záľuby, vedomosti z rôznych oblastí a zaujímavostí formou projektu. Témy sa rôznia. Od každodenných a u teenagerov obľúbených PC hier až po tajomné mýtické...

Beseda o štúdiu v zahraničí

V rámci spolupráce s jazykovou agentúrou Injoy sa dňa 17.12.2014 žiaci našej školy zúčastnili besedy, na ktorej mali možnosť sa dozvedieť o možnostiach štúdia anglického jazyka v zahraničí, hlavne na medzinárodnej jazykovej akadémii v Kanade /ILAC/. Túto možnosť získali prostredníctvom...

Angličtinár roka

Dňa 19.11.2014 sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže, na ktorej príprave sa podieľala jedna z najlepších jazykových škôl v Kanade, ILAC.   Cieľom súťaže bolo motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti....