Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na denné pomaturitné štúdium 2015/2016

Najnovšie články:

Otvorenie školského roka 2015/2016

Otvorenie školského roka sa pre žiakov I. ročníka konalo dnes, 2.9. o 8.00 h v školskej jedálni.  Súčasťou otvorenia školského roka bolo predstavenie majstrov o.v. a aj rozdelenie žiakov do jednotlivých tried.  ...

Výdaj školských obedov

Vážení rodičia a žiaci   Stredná odborná škola polygrafická zabezpečuje pre žiakov školské stravovanie formou obedov v školskej jedálni. Ponúkame možnosť výberu z dvoch teplých jedál denne.   Výdaj školských obedov: Obedy sú vydávané podľa harmonogramu v čase: od 11:30...

Organizácia praktického vyučovania žiakov na šk. r. 2015/2016

Opravný termín EČ a PFIČ MS

3. september 2015 – slovenský jazyk a literatúra 4. september 2015 – cudzie jazyky   Miesto konania testovania: SJL – Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava NJ B1 – Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava   Ďalšie informácie...

Kurz prvej pomoci

Dňa 07.07.2015 sa uskutočnil Kurz prvej pomoci pre zamestnancov SOŠP, v čase od 9,00 h do 13,00 h v priestoroch „Auly SOŠP“. Kurz realizovala spoločnosťou BE-SOFT, a.s. Košice.   Účastníci kurzu : Bc. J. Škvorcová, A. Franková, Mgr. M. Šuranová,...

Odborné školenie

Dňa 1.7.2015 sa uskutočnilo v priestoroch SOŠP odborné školenie, ktoré bolo určené pre odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Cieľom školenia bolo oboznámiť účastníkov s diskutovanými témami súčasnej polygrafie, a to s najčastejšími problémami v ofsetovej tlači, so základnými informáciami...

Prestávky na praktickom vyučovaní na šk. rok 2015/2016

Ročník Začiatok vyučovania I. prestávka II. prestávka Koniec vyučovania Počet vyučovacích hodín 1. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 2. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 3. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6 4. ročník 8:00 9:45-10:00 11:30-12:00 14:00 6...

Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok. 2015/2016

Memorandum o spolupráci

Dňa 6.7.2015 sa v priestoroch Auly SOŠ polygrafickej uskutočnilo podpísanie Memoranda o spolupráci.     FOTOGALÉRIA...

Exkurzia v spoločnosti KASICO

Francúzsky spisovateľ Voltaire sa raz vyslovil, že s knihami je to ako s ľuďmi – len veľmi malý počet niečo znamená a zvyšok sa stráca v množstve. Nedá sa s ním nesúhlasiť! A nielen kvôli nášmu pozitívnemu vzťahu ku knihám,...

Vyzdvihnutie školského preukazu ISIC

Žiaci I. ročníka šk. roka 2015/2016, ktorí splnili všetky podmienky na vydanie školského preukazu ISIC si môžu prísť vyzdvihnúť vyrobený preukaz každý pracovný deň v čase 08.00 – 11.30, 12.00 – 13.00 hod. do 10.7.2015 a od 24.8.2015, miestnosť č....

MATURITA 2015

Žiaci, ktorí neboli na MS úspešní, musia doručiť žiadosť o vykonanie opravnej MS. Túto žiadosť je možné dať iba do 30. júna 2015!   Predbežný termín konania opravnej písomnej časti MS: • EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra – 3....

Litter less workshop v Banskej Štiavnici

Dňa 3. – 5. júna 2015 sa výhercovia reportérskej súťaže LITTER LESS zúčastnili slávnostného odovzdávania cien v Banskej Štiavnici. Ešte raz pripomíname, že tento rok sa podarilo získať Filipovi Polákovi krásne 3. miesto v kategórii fotografia LITTER LESS za fotografiu...

Prázdninová fotografia

Prihláška do súťaže  ...

Exkurzia vo Výskumnom ústave papiera a celulózy

Exkurzia žiakov I.GMA a I.GMB triedy vo Výskumnom ústave papiera a celulózy (Lamačská cesta 3, Bratislava) sa uskutočnila dňa 26.5.2015. Pedagogický dozor Ing. V. Macenka a Ing. Eva Fialová. Odborný garant p Schwarz. Žiaci a pedagogický dozor si prehliadli laboratória...


×