Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2015/2016

Najnovšie články:

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka – školský rok 2015/2016

Riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania, ktoré sa konalo v zmysle oznámenia podmienok prijímacieho konania zverejneného podľa § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodol o prijatí uchádzačov o...

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Od 20. februára 2015 pôsobí naša škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy.     Rozhodnutie o COV...

Pekné 7. miesto pre našu školu

V piatok 23. januára boli v denníku Sme zverejnené výsledky výskumu spoločnosti AKO, ktorá robila prieskum umiestnenia žiakov do pracovného procesu po absolvovaní odborných škôl na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo 2000 zamestnávateľov z celého Slovenska, od malých až po veľké...

Memorandum o spolupráci

Dňa 6.7.2015 sa v priestoroch Auly SOŠ polygrafickej uskutočnilo podpísanie Memoranda o spolupráci.     FOTOGALÉRIA...

Doklasifikácia

Doklasifikácia a opravné skúšky za II. polrok školského roka 2014-15 sa uskutočnia v dňoch 24. 8. – 25.8. 2015. Žiak, ktorý bol neklasifikovaný z daného predmetu najprv absolvuje doklasifikáciu a až po úspešnej doklasifikácii absolvuje opravnú skúšku (v prípade, že...

Exkurzia v spoločnosti KASICO

Francúzsky spisovateľ Voltaire sa raz vyslovil, že s knihami je to ako s ľuďmi – len veľmi malý počet niečo znamená a zvyšok sa stráca v množstve. Nedá sa s ním nesúhlasiť! A nielen kvôli nášmu pozitívnemu vzťahu ku knihám,...

Vyzdvihnutie školského preukazu ISIC

Žiaci I. ročníka šk. roka 2015/2016, ktorí splnili všetky podmienky na vydanie školského preukazu ISIC si môžu prísť vyzdvihnúť vyrobený preukaz každý pracovný deň v čase 08.00 – 11.30, 12.00 – 13.00 hod. do 10.7.2015 a od 24.8.2015, miestnosť č....

Organizácia vyučovania na deň 30. 6. 2015

Odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční nasledovne:   Trieda Čas Učebňa Triedny učiteľ I.GMA 9.00­ – 10.30 204 Ing. Mularčíková I.GMB 9.00- ­10.30 123 Ing. Kovácsová II.GMA 9.00- ­10.30 004 Mgr. Tarasovičová II.GMB 9.00- ­10.30 205 Ing. Fialová II.GMM 9.00- ­10.30 005...

MATURITA 2015

Žiaci, ktorí neboli na MS úspešní, musia doručiť žiadosť o vykonanie opravnej MS. Túto žiadosť je možné dať iba do 30. júna 2015!   Predbežný termín konania opravnej písomnej časti MS: • EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra – 3....

Školský bufet

Žiaci, nezabúdajte, že od 15.6. 2015 bude školský bufet zatvorený !...

Litter less workshop v Banskej Štiavnici

Dňa 3. – 5. júna 2015 sa výhercovia reportérskej súťaže LITTER LESS zúčastnili slávnostného odovzdávania cien v Banskej Štiavnici. Ešte raz pripomíname, že tento rok sa podarilo získať Filipovi Polákovi krásne 3. miesto v kategórii fotografia LITTER LESS za fotografiu...

Prázdninová fotografia

Prihláška do súťaže  ...

Odborné školenie pre pedagógov všeobecno-vzdelávacích predmetov

Dňa 1.7.2015 o 9:00 h sa uskutoční odborná exkurzia pre pedagógov všeobecno-vzdelávacích predmetov. Exkurzia bude prebiehať v spoločnosti KASICO so sídlom na ul. Hagaru /bývalá Meopta/. Miestom stretnutia je konečná zástavka autobusu 75 o 8:45 h. Cieľom exkurzie je oboznámiť...

Odborné školenie pre odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy

Dňa 1.7.2015 sa uskutoční v priestoroch SOŠP odborné školenie, ktoré bude určené pre odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Okruhy tém:   8:00 Najčastejšie problémy v ofsetovej tlači /PhDr. Peter Spiesz, MBA, MSc./ 9:30 Prestávka 10:00 Úvod do Packagingu /Ing....

Exkurzia vo Výskumnom ústave papiera a celulózy

Exkurzia žiakov I.GMA a I.GMB triedy vo Výskumnom ústave papiera a celulózy (Lamačská cesta 3, Bratislava) sa uskutočnila dňa 26.5.2015. Pedagogický dozor Ing. V. Macenka a Ing. Eva Fialová. Odborný garant p Schwarz. Žiaci a pedagogický dozor si prehliadli laboratória...

Ústne maturitné skúšky na našej škole

V pondelok 25.5.2015 bol ten veľký deň, keď sa začali maturitné skúšky. Pre štvrtákov najočakávanejšie obdobie, ktorým ukončia svoje štvorročné a niekedy aj viacročné štúdium. Aj keď sa tešia na pocit slobody, ktorý ich čaká v nasledujúcich mesiacoch, vieme že...

SOŠ polygrafická na Animefeste v Brne

Animefest je každoročné stretnutie fanúšikov japonského komiksu (mangy) a animovaného filmu (anime). Jedná sa o najstarší a najväčši samostatný con svojho druhu v ČR. Každý rok ponúka Animefest kvalitné prednášky, zábavné súťaže, praktické workshopy a premietanie nových i starších anime....

Odovzdávanie cien za športové výkony

Riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí sa zúčastnili volejbalového turnaja, a zároveň aj víťazovi 55. ročníka v behu „Okolo SLOVNAFTU“ v kategórii juniorov Kristiánovi Uherovi z III. GMM triedy. Naši úspešní športovci dostali poukážky do Panta Rhei v hodnote...