Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

Prijímacie konanie na školský rok 2015/2016

Najnovšie články:

2% z dane

Vaše 2% z dane použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov našej školy   POSTUP AKO DAROVAŤ 2%   1. FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY: Vpísaním našich údajov do daňového priznania za rok 2014 Naše údaje: Zväz polygrafie na Slovensku občianske združenie...

OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY

Od 1. 10. 2014 bude vrátnica školy na praktickom vyučovaní v čase od 8. 00 – 8. 15 hod. zamknutá. Po 8. 15 hod. budú žiaci vpustení do budovy školy, ale nie do triedy, kde o tomto čase už prebieha riadne vyučovanie....

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Od 20. februára 2015 pôsobí naša škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy.     Rozhodnutie o COV...

Pekné 7. miesto pre našu školu

V piatok 23. januára boli v denníku Sme zverejnené výsledky výskumu spoločnosti AKO, ktorá robila prieskum umiestnenia žiakov do pracovného procesu po absolvovaní odborných škôl na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo 2000 zamestnávateľov z celého Slovenska, od malých až po veľké...

Komunitný akčný deň

Dňa 23.4.2015 sa žiaci teoretického vyučovania zúčastnia na akčnom dni zameranom na odpad a jeho triedenie.   4. ročník sa bude učiť podľa rozvrhu. 1. – 3. ročník sa učí 1. hodinu, potom budú žiaci so svojimi triednymi učiteľmi vykonávať...

Projekt Street Law

17. – 20. apríla 2015 sa SOŠ polygrafická zapojila do projektu „Právna klinika pre komunity“, známy tiež ako „Street Law“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti z Právnickej fakulty sa nám venovali počas vyučovania a formou diskusie a...

Obvodné kolo vo volejbale dievčat

Dňa 10.4. 2015 sa zúčastnili dievčatá našej školy na obvodnom kole vo volejbale, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii, Račianska 107 v Bratislave.   Šesť družstiev bolo losovaním rozdelených do dvoch skupín. V našej skupine boli dve poloprofesionálne volejbalové týmy...

Súťaž zručnosti mladých grafikov

V dňoch 30. 3. – 1. 4. 2015 sa zúčastnili študenti II. GMB Július Sipos a Attila Mucska súťaže zručnosti mladých grafikov 2015 na Strědní odborné škole polygrafické v Olomouci.   Celá súťaž prebehla v priateľskej a tvorivej atmosfére. Naši...

Prednáška s Antonom Fialom

Dňa 11. 03. 2015 sa v rámci praktického vyučovania konala vo fotoateliéri našej školy prednáška s fotografom, cestovateľom a horolezcom Antonom Fialom, ktorý kedysi študoval na SOU Polygrafickom v odbore reprodukčný grafik – fotograf. So štúdiom pokračoval v Prahe, kde...

Mladí reportéri – LITTER LESS a YRE

V rámci programu Zelená škola sme sa prihlásili do medzinárodnej súťaže LITTER LESS a YRE – Mladí reportéri. Do súťaže sa zapojili žiaci z I.GMA, I.GMB a II.GMB , a to v kategóriách fotografia, článok a video. Na projekte spolupracovala...

Volejbalový turnaj

Dňa 26.3.2015 sa na našej škole konalo Okresné kolo školskej športovej súťaže vo volejbale žiakov stredných škôl.   Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev: •   Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava •   Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7,...

Beseda s Borisom Filanom

Dňa 24.3.2015 sme sa zúčastnili na besede Borisa Filana v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, kde rozprával o jeho príhodách na cestách. Spisovateľ, scenárista, dvorný textár skupiny Elán, no počas tohto popoludnia hlavne neuveriteľne pútavý rozprávač. Jeho zážitky boli nielen zábavné...

Ako bolo v Heidelbergu…

V dňoch 24.–27. 2. 2015 sme sa zúčastnili na exkurzii (na Dni otvorených dverí – HEI Open Day) vo firme HEIDELBERG (ktorá je jedným z najvýznamnejších výrobcov tlačových ofsetových strojov nielen v Európe, ale aj vo svete) v prekrásnom nemeckom...

Jarná brigáda

V dňoch 17. – 18. 03. 2015 sa uskutočnila brigáda, ktorej sa zúčastnilo 23 žiakov našej školy (I. GMB, II. GMA, III. GMM, III. G). Cieľom brigády bolo pod vedením pracovníkov hospodárskej správy urobiť jarné upratovanie v okolí školy, školského...

Lyžiarsky výcvik očami žiakov

Ako každý rok, aj tento sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Konal sa 14. – 20. februára 2015. Prinášame vám pohľad samotných účastníkov výcviku.   Lyžiarsky výcvik sa začal cestou autobusom na Tále. Cesta bola dlhá, ale čakanie stálo za...

Divadelné predstavenie: Koho ruka je tá pravá

Názov hry:   Koho ruka je tá pravá Scenár, réžia:  Miroslava Micháliková Námet:  Žiaci ŠI Foto:  Michal Petreje, Margaréta Michelová   Osoby a obsadenie: Kráľ Gregor:    Jakub Špaček Kráľovná Izabela:   Lucia Lachová Princezná Dorota:   Patrícia Rybanská Princezná Leona:   Simona Michalková Nikoletta, slúžka:   Nikola...