Stredná odborná škola polygrafická je jediná svojho zamerania na Slovensku, ponúkajúca niekoľko študijných odborov polygrafického a grafického zamerania v dennom aj pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, ako aj ďalšie služby polygrafickej výroby a ubytovania.

DOD

Najnovšie články:

Odborná exkurzia v Prahe

Firma Canon CZ, s. r. o., pre nás zorganizovala začiatkom novembra seminár o digitálnej tlači a v rámci programu exkurzie sme navštívili aj Strednú priemyselnú školu grafickú. V Grafárne, ako ju familiárne nazývajú, si práve pripomínali 95. výročie jej založenia....

Spisovateľ medzi nami

Dňa 3. novembra 2015 mali študenti našej školy možnosť spoznať scenáristu, víťaza Poviedky 2012, spisovateľa Petra Balka. Okrem predstavenia svojej románovej prvotiny – Vtedy v Lošonci – nám osvetlil svoju zainteresovanosť na televíznych a filmových projektoch. Oboznámil nás s celým...

Potulky smaragdovým ostrovom

Malebná scenéria, podmaňujúce zelené pláne, nespočetné stáda dobytka a oviec, starobylé zrúcaniny… Toto všetko ponúka magické Írsko. Prívlastok smaragdový ostrov nezískal náhodou. Dych vyrážajúca a energiou pulzujúca zeleň je nielen symbolom tohto ostrova, ale i jeho národnou farbou. Naše cestovateľské...

Vyhodnotenie súťaže “Prázdninová fotografia 2015”

Na začiatku školského roka bola vypísaná súťaž pre žiakov našej školy na tému: “Prázdninová fotografia”   Žiaci mohli odovzdať svoje prázdninové fotografie podľa jednotlivých kategórií do konca septembra 2015   Po skončení súťaže sa stretla hodnotiaca komisia v zložení: 1....

Shakespeare

Dňa 26. 11. 2015 o 11.00 sa žiaci I. GMA a I. GMB zúčastnia na kultúrno-spoločenskom a výchovnom predstavení pod názvom „Harmónia sfér, Shakespeare-Prokofiev/ROMEO a JÚLIA“ v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1 v Bratislave. Na podujatí sa...

Výstava TITANIC

Dňa 5. novembra 2015 žiaci III.GMB navštívili výstavu TITANIC v Inchebe. PhDr. V. Pastíriková rozdala žiakom úlohy na kartičkách, aby cielene sa sústredili na istú problematiku okolo stroskotania lode s názvom Titanic. Žiaci sledovali informačné tabule v anglickom jazyku, robili...

Veľká Morava

PK cudzích jazykov zorganizovala 20. októbra 2015 návštevu výstavy v Rytierskej sieni Bratislavského hradu pod názvom Veľká Morava. Žiaci III.GMB mali možnosť vidieť 1 400 vzácnych archeologických nálezov, z ktorých viaceré neboli dovtedy nikdy vystavené. Išlo o unikátne archeologické nálezy,...

Ponuka divadelného predstavenia AJ MÚDRY SCHYBÍ

Slovenčinári ponúkajú možnosť zúčastniť sa na divadelnom predstavení Aj múdry schybí, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2015 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava o 19.00.   Bližšie info poskytne Mgr. Švorcová (kabinet č. 107).   Glumov nie je obyčajný...

Mladý filmový tvorca – vyhodnotenie

Na vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien, ktoré prebehlo 6.11. 2015 na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky v bratislavskej Inchebe, sa prišlo pozrieť a prejaviť podporu mnoho ľudí. My sme, samozrejme, nemohli chýbať, keďže stupne víťazov obsadila aj naša škola. A to...

Halloween

Ráno bola škola zvláštne tichá. Všade po stenách boli povešané príšery. Možno to boli zabudnutí študenti, ktorí trávili noc v škole. No jasné! Na SOŠ polygrafickej oslavovali Halloween.     Deň začal ako každý iný, ale bol predsa len niečim...

Martin Luther King po anglicky

Tridsať žiakov našej školy tvorilo časť publika na októbrom divadelnom predstavení v Teatro Wüstenrot. Videli sme hercov z American Drama Group Europe production v hre Martin Luther King na minimalisticky prispôsobenom pódiu, ktorí predviedli v skrátenom príbehu život a smrť...

Bienále ilustrácií Bratislava 2015

Žiaci I. G triedy v rámci odborného predmetu Prax absolvovali návštevu známej výstavy Bienále ilustrácií Bratislava 2015 pod vedením odborných učiteliek Tkáčikovej a Kovácsovej. Návštevu tejto medzinárodnej súťažnej prehliadky absolvuje väčšina bratislavských škôl, patrí medzi obľúbené podujatia, vďaka svojej pestrosti...

Kreditové príplatky

Počet dosiahnutých kreditov pedagogických zamestnancov k 01.09.2015...

Trienále plagátu Trnava 2015

Žiaci z II.GMB, IV.G a I.PŠ s odbornými učiteľkami Mgr.art B. Molnárovou a Ing. M. Kovácsovou 2. októbra 2015 navštívili Trnavu, kde sa konala známa medzinárodná súťažná prehliadka TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2015. Výstava bola možno menej rozsiahla, ako v minulosti,...

Súťaž na nájom nehnuteľného majetku, miestnosť č. 3124

Oznámenie o vyhlásení OVS Prihláška do OVS...