Račianska 190, 835 26 Bratislava

Grafik digitálnych médií

Grafik digitálnych médií za pomoci grafického hardvéru a softvéru vytvára grafický vzhľad webových stránok, bannerov, inzercie, interaktívnych publikácií a ďalších vizuálov.

Vzdelávanie zahŕňa typografiu, webdizajn, tvorbu multimediálnych prezentácií a digitálne spracovanie e-publikácií. Základom odbornej prípravy je spracovanie vektorovej grafiky v programe Adobe Illustrator, editovanie obrázkov v programe Adobe Photoshop, webdizajnu v programe Adobe Dreamweaver a animácie v programe Adobe Flash, znalosti operačného systému Apple Macintosh alebo Windows, dejiny polygrafie, internetu, webu a pravidlá z oblasti typografie. Súčasťou prípravy je zalamovanie (layout) strán, uzatváranie digitálnych dokumentov pre ich ďalšie spracovanie v tlači alebo ich publikovanie na internete.

Pracovnou činnosťou je navrhovanie, tvorba a úprava základnej štruktúry a obsahu webstránok, bannerov, inzercie, publikácií (elektronických aj printových), a ďalších vizuálov, pričom sa pri práci berie do úvahy nielen grafické spracovanie a vizuálny štýl, ale aj kompozícia a rozvrhnutie prvkov, vrátane typografie, pravidelné aktualizácie, zodpovednosť za kompatibilitu stránok s vyhľadávačmi, prístupnosť a použiteľnosť webov, funkčnosť odkazov či testovanie stránok, optimalizácia textových, grafických, audio a video prvkov.

Absolvent v praxi nájde uplatnenie ako grafik, webmaster, webdizajnér či v grafických a reklamných štúdiách.

Praktické vyučovanie sa realizuje v 1. ročníku ako súvislé 2-dňové a vo vyšších ročníkoch ako súvislé 4-dňové vyučovanie v predmete odborný výcvik. Môže sa uskutočňovať aj na pracoviskách organizácií pod vedením inštruktorov.

Kód a názov odboru štúdia: 3447 K grafik digitálnych médií
Školský vzdelávací program: Grafik médií

Ukončenie štúdia: maturitnou skúškou – vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu + výučný list

Chcete sa dozvedieť viac? Kliknite na Grafik digitálnych médií

Všetky študijné odbory:
Dizajnér obalov (NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR)
Operátor tlače
Operátor knihárskych technológií
Grafik tlačových médií
Grafik digitálnych médií
Grafika tlačovín – dizajnér médií
Polygrafická technológia

Potrebujete s nami komunikovať? Napíšte nám na skola@polygraficka.sk.